ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY ĐẦU DƯỚI HAI XƯƠNG CẲNG CHÂN BẰNG ĐINH METAIZEAU

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY ĐẦU DƯỚI HAI XƯƠNG CẲNG CHÂN BẰNG ĐINH METAIZEAU

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY ĐẦU DƯỚI HAI XƯƠNG CẲNG CHÂN BẰNG ĐINH METAIZEAU
Nguyễn Đức Bình1; Nguyễn Hạnh Quang1; Nguyễn Tiến Bình2
TÓM TẮT
Mục tiêu: đánh giá kết quả điều trị, chỉ định, ưu, nhược điểm của phương pháp điều trị gãy đầu dưới 2 xương cẳng chân bằng đinh Metaizeau. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu tiến cứu 51 bệnh nhân gãy đầu dưới 2 xương cẳng chân được điều trị kết hợp xương bằng đinh Metaizeau tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn từ tháng 01 – 2014 đến 12 – 2018. Kết quả: rất tốt: 8,3%; tốt: 80,6%; trung bình: 8,3%; kém: 2,8%. Không gặp trường hợp nào viêm xương, khớp giả. Kết luận: phương pháp kết hợp xương bằng đinh Metaizeau là một chỉ định hợp lý cho bệnh nhân gãy không vững đầu dưới 2 xương cẳng chân.

Hiện nay, bệnh nhân (BN) gãy đầu dưới 2 xương cẳng chân thường được mổ mở, kết hợp xương nẹp vít. Kỹ thuật này có hiệu quả nắn chỉnh tốt, tuy nhiên cũng gây không ít nguy cơ nhiễm trùng [1]. Một số báo cáo cho thấy tỷ lệ nhiễm trùng vết mổ rất cao, thậm chí chiếm tới 50% [2]. Olerud và Karlstrom [3] báo cáo kết hợp xương nẹp vít có hiện tượng chậm liền xương, nhiễm trùng và gãy nẹp.
Để giảm những nguy cơ này, một số phương pháp được áp dụng gồm: kết hợp xương bằng cố định ngoài ở giai đoạn đầu, sau đó kết hợp xương xâm lấn tốithiểu ở thì sau. Kết hợp xương bằng đinh nội tủy được coi là phương pháp lý tưởng trong điều trị gãy thân xương [4] và dần mở rộng cho những gãy đầu dưới xương chày. Phương pháp này có ưu điểm không phải mở ổ gãy, độ vững cao với nhiều điểm có thể cố định [5]. Tuy nhiên, với đầu dưới xương chày loe rộng, ngắn, một số trường hợp phạm khớp rất khó khăn để có thể áp dụng phương pháp này, có thể dẫn tới những biến chứng như không liền xương, liền lệch và gãy đinh.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY ĐẦU DƯỚI HAI XƯƠNG CẲNG CHÂN BẰNG ĐINH METAIZEAU

Leave a Comment