Các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe và bệnh tật của người Mông ở hai huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu tỉnh Yên Bái

Các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe và bệnh tật của người Mông ở hai huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu tỉnh Yên Bái

Các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe và bệnh tật của người Mông ở hai huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu tỉnh Yên Bái

LƯỜNG VĂN HOM, ĐÀM KHẢI HOÀN và CS
TÓM TẮT
Các tác giả dùng phương pháp mô tả cắt ngang có phân tích để nghiên cứu người Mông ở 2 huyện, kết quả các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe và bệnh tật người Mông như sau:
1) Các yếu tố liên quan đến thể lực của thanh niên người Mông liên quan chặt chẽ với một số yếu tố như tình trạngnghèo đói, đẻ nhiều (đông con), điều kiện ăn uống…
2) Các yếu tố liên quan đến bệnh tật của người Mông:
–  Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em < 5 tuổi người Mông liên quan chặt chẽ với nghèo đói, qui mô gia đình, chế độ ăn sam, với bệnh tiêu chảy, bệnh NKHHCT và liên quan chặt chẽ với việc thực hiện chương trình TCMR.
–  Bệnh tật liên  quan chặt chẽ với thu nhập của các gia đình, tình trạng đói nghèo, nhà ở và các phương tiện truyền thông của các gia đình.  Yếu tố quản lý phân người, chuồng gia súc của các gia đình cũng ảnh hưởng đến bệnh tật.
–  Về sử dụng các  dịch vụ y tế: Hàng đầu người  ốm đến khám và điều trị tại trạm y tế xã (73%), tiếp là đến cơ sở y tế khác (7,8%), sau đó là điều trị bằng thuốc nam (7,%) và tự mua thuốc về điều trị (6,1%). Tỷ lệ người ốm cúng bái cũng đáng kể (3,5%). Tỷ lệ người ốm hài lòng với trạm y tế xã khá cao (95,2%). Lý do không đưa người ốm đến TYT xã hàng đầu là bệnh nhẹ (41,9%), đến cơ sở y tế khác (29%), quá xa (22,6%),  mất thời gian chờ đợi (16,1%)…Các tác  giả khuyến nghị:  Ngành y tế  Yên  Bái  cần mở thêm các  lớp tập huấn nâng cao năng lực  tổ chức quản lý CSSK và cải thiện kỹ năng truyền thông-GDSK cán bộ y tế huyện, xã của hai huyện Mù Kang Chải, Trạm Tấu tỉnh Yên Bái để làm tốt công tác CSSK cho người Mông; Tích cực TTGDSK cho người Mông để cải thiện môi trườngsống, cải tạo các  phong tục tập  quán  lạc hậu  ảnh hưởng đến sức khoẻ, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân
TàI LIệU THAM KHảO
1. Bộ Y tế (2008), CSSKBĐ ở Việt Nam trong tình hình mới,Nhà xuất bản Y học. Hà Nội. 
2. Trần Thị Trung Chiến, Nguyễn Thành Trung, Ngô Khang Cường và CS (2003), Mô hình nhà y tế bản cho vùng cao miền núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn ở Việt Nam, Nxb. Y học, Hà Nội, Tr. 54-79.
3.  Đàm  Khải  Hoàn,  Dương  Minh  Thu.  Tìm  hiểu  một  số phong tục tập quán liên quan đến sức khỏe ở 2 cộng đồng dân 
tộc Nùng Mông thuộc xã Quang Sơn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên.  Tài liệu hội thảo khoa học CSSK phụ nữ dân tộc thiểu số 1997.
4.  Đàm  Khải  Hoàn.  Nghiên  cứu  xây  dựng  mô  hình  cộng đồng tham gia vào các hoạt động chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân một số vùng núi phía Bắc, Luận án Tiến sỹ Y học, Học viện Quân y 1998.
5. Đàm Khải Hoàn và CS.  Thực trạng chăm sóc sức khoẻ cho người Mông ở tỉnh Hà Giang. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên. Thái Nguyên 2000.
6. Đàm Khải Hoàn và CS. Nghiên cứu một số phong tục tập quán có ảnh hưởng đến sức khoẻ ở 2 cộng đồng dân tộc Thái và Mông  thuộc miền núi tỉnh Nghệ An. Tạp chí khoa học công nghệ Đại học Thái Nguyên. Thái Nguyên 2001.
7. Đàm Khải Hoàn và CS.  Thực trạng chăm  sóc sức khoẻ ban  đầu  cho  người  dân  tộc  Nùng  và  Mông  ở  xã  Quang  Sơn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên. Nội san khoa học công nghệ Y Dược miền núi của trường đại học y khoa Thái Nguyên. Thái Nguyên 2001
8. Đàm Khải Hoàn và CS. Thực trạng KAP về sức khoẻ sinh sản của người phụ nữ Mông ở các bản vùng cao huyện Đồng Hỷ tỉnh  Thái  Nguyên.  Nội san khoa học công nghệ Y Dược miền núi của trường đại học y khoa Thái Nguyên. Thái Nguyên 2003
9. Hoàng Khải Lập, Nguyễn Thành Trung, Nông Thanh Sơn và các cộng sự (1999),  Nghiên cứu chính sách CSSKBĐ thích hợp cho đồng bào thiểu số Mông và Giấy ở miền Bắc Việt Nam, Báo  cáo  tổng  kết  đề  tài  nghiên  cứu  khoa  học  cấp  bộ.  Thái Nguyên, 1999

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment