KếT QUả KHáM SàNG LọC PHáT HIệN SớM UNG THƯ Vú, Cổ Tử CUNG TạI HUYệN QUế Võ, TỉNH BắC NINH NĂM 2009

KếT QUả KHáM SàNG LọC PHáT HIệN SớM UNG THƯ Vú, Cổ Tử CUNG TạI HUYệN QUế Võ, TỉNH BắC NINH NĂM 2009

KếT QUả KHáM SàNG LọC PHáT HIệN SớM UNG THƯ Vú, Cổ Tử CUNG TạI HUYệN QUế Võ, TỉNH BắC NINH NĂM 2009

TRẦN VĂN THUẤN và  CS
Bệnh viện K và Viện ung thư quốc gia
ĐẶT VẤN ĐỀ
Ung thư vú (UTV) và ung thư cổ tử cung (UTCTC) là 2 bệnh ung thư ở phụ nữ có tỷ lệ mắc bệnh đứng hàng đầu ở nhiều nước trên thế giới.
Bệnh ung thư vú có tỷ lệ mắc cao nhất ở Bắc Âu, tỷ lệ mắc trung bình ở Nam Âu, Tây Âu và thấp nhất ở Châu á, UTV cú xu hướng tăng lên ở tất cả các nước đặc biệt là những nước đang có lối sống công nghiệp hoá  một  cách  nhanh  chóng  như  Nhật  Bản  và Singapore. Tỷ lệ tử vong thay đổi nhiều, từ 25- 35/100 000 dân tại Anh, Đan Mạch, Hà Lan và Canada đến 1-5/100 000dân tại Nhật Bản, Mexico và Venezuela.ở  Việt  Nam  theo  ghi  nhận  ung  thư  Hà  Nội giai đoạn (2006-2007) tỷ lệ mắc chuẩn theo  tuổi của UTV là 40,2/100.000 dân còn tại Cần Thơ tỷ lệ mắc chuẩn theo  tuổi  của  UTV  là  24,62/100.000  dân đứng  đầu trong các loại ung thư ở nữ.ở  Việt Nam  số  bệnh  nhân  mắc  UTV  và  UTCTC đang tăng nhanh hằng năm. Không những thế, theo thống kê ở các bệnh viện chuyên khoa cho thấy bệnh nhân UTV và UTCTC thường đến khám và điều trị ở giai  đoạn  muộn  (50-60%  đến  ở  giai  đoạn  III,  IV). 
Trong dự án Phòng chống ung thư Quốc gia giai đoạn 2008-2010,  năm  2009  chúng  tôi  tiếp  tục  tiến  hành chương  trình khám sàng lọc phát hiệm sớm ung thư vú và ung thư cổ tử cung tại tỉnh Bắc Ninh và huyện Quế Võ nhằm  xác định một số đặc điểm tổn thương nghi ngờ ung thư vú và ung thư cổ tử cung tại phụ nữ 40- 59 tuổi.
Tài Liệu Tham Khảo
1.  Trần Văn Thuấn: Sàng lọc phát hiện sớm bệnh ung thư. Nhà xuất bản y học.2007, 25-28
2.  Phạm  Thị  Hoàng  Anh,  Nguyễn  Mạnh  Quốc, Nguyễn  Bá  Đức,  Nguyễn  Chấn  Hùng.  Tình  hình  bệnh ung thư ở Việt Nam năm 2000. Tạp chí thông tin Y dược số 2 năm 2001 (tr 19 -26). 
3.  Nguyễn  Bá  Đức,  Phạm  Hoàng  Anh,  Ngô  Thu Thoa, Nguyễn Hoài Nga. Kết quả bước đầu của nghiên cứu các yếu tố nguy cơ của ung thư cổ tử cung tại nông thôn  Hà Nội  .  Tạp  chí  Y dược  –  số  chuyên  đề  ung  thư (11/1999) Tr 19 -22.
4.  Nguyễn  Bá Đức,  Ngô  Thu  Thoa, Hồ  Thị  Minh Nghĩa.  Kết  quả  sàng  lọc  phát  hiện  sớm  ung  thư  vú  ở cộng đồng Tạp chí Thông tin Y dược – số chuyên đề ung thư (11/1999) Tr 16 -19.
5.  Nguyễn Bá Đức, Nguyễn Văn Vi, Phạm Hoàng Anh Kết  quả  sơ  bộ  khám sàng lọc  ung thư  vú và  phụ khoa cho  phụ  nữ  huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng. Tạp chí Y học thực hành số 457 năm 2003. tr 25- 29.
6.  Nguyễn  Bá  Đức.  Bệnh  học  ung  thư  vú.  Nhà xuất bản y học năm 2003. tr 76-88.
7.  Nguyễn  Văn  Bằng  và  CS  (2005):  Chẩn  đoán sàng  lọc  ung  thư  cổ  tử  cung  ở  một  số  cộng  đồng  tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Y học TP HCM số 4

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment