CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TRONG MỔ GIẢI ÉP THẦN KINH ĐIỀU TRỊ ĐAU DÂY V

CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TRONG MỔ GIẢI ÉP THẦN KINH ĐIỀU TRỊ ĐAU DÂY V

 CÁC YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG TRONG MỔ GIẢI ÉP THẦN KINH ĐIỀU TRỊ ĐAU DÂY V

Bùi Huy Mạnh*; Đồng Văn Hệ*
TÓM TẮT
Mục đích: nghiên cứu tìm ra những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả giảm đau sau mổ của phẫu thuật giải ép thần kinh vi phẫu điều trị đau dây V (MVD, phẫu thuật Jannetta). Phương pháp: trong 3 năm từ 2011 đến 2013, chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang cho 92 
bệnh nhân (BN) đau dây V. Phân tích một số yếu tố và so sánh với kết quả giảm đau sau mổ. 
Kết quả: có 2 yếu tố ảnh hưởng đến kết quả giảm đau sau mổ: BN  có cơn đau đi n hình  giảm đau tốt  hơn nhóm BN  có cơn đau không đi n hình  + hỗn hợp, s  khác biệt có   ngh a thống kê với p < 0,05; mức độ xung đột càng cao, tỷ lệ giảm đau sau mổ càng cao, s  khác biệt có   ngh a 
thống kê với p < 0,05.  Kết luận: có 2 yếu tố ảnh hưởng đến kết quả mổ đau dây V là ki u đau và mức độ chèn ép mạch-thần kinh trong mổ

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment