Cẩm nang quản lý da liễu và phẫu thuật Melanoma 2020

Cẩm nang quản lý da liễu và phẫu thuật Melanoma 2020

Cẩm nang quản lý da liễu và phẫu thuật Melanoma 2020.Cuốn sách này cung cấp một nguồn tài nguyên áp dụng thực tế cho tất cả các bác sĩ lâm sàng quản lý bệnh nhân có hoặc người có thể phát triển khối u ác tính melanoma. Mỗi chương tập trung vào thông tin liên quan đến lâm sàng về những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực này, bao gồm các kỹ thuật phát hiện sớm ung thư da, hình ảnh cắt ngang và đánh giá giai đoạn di căn hạch vùng. Các thuật toán để ra quyết định lâm sàng cùng với các họa tiết lâm sàng được tích hợp vào mỗi chương, cho phép người đọc phát triển sự hiểu biết sâu sắc về cách quản lý một loạt các kịch bản.

Hướng dẫn thực hành về quản lý melanoma và phẫu thuật nêu chi tiết một cách có hệ thống các tiêu chí chẩn đoán mới nhất, hướng dẫn điều trị và kỹ thuật quản lý có sẵn để điều trị cho những bệnh nhân này và là nguồn tài nguyên quý giá cho học viên và bác sĩ lâm sàng.

Cẩm nang quản lý da liễu và phẫu thuật Melanoma 2020
Practical Manual for Dermatologic and Surgical Melanoma Management
Editors
Delphine J. Lee
Mark B. Faries
Copyright
2021

Cẩm nang quản lý da liễu và phẫu thuật Melanoma 2020

Leave a Comment