Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh Ngoại khoa 15E,2020

Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh Ngoại khoa 15E,2020

Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh Ngoại khoa 15E,2020. Thông tin dựa trên bằng chứng tại điểm chăm sóc về phạm vi đầy đủ của các bệnh và rối loạn thường được điều trị bởi các bác sĩ ngoại khoa.

• Bảo hiểm mở rộng của ngoại khoa nói chung và tất cả các chuyên ngành bạn cần thành thạo, bao gồm ngoại khoa tai mũi họng, ngoại khoa thẩm mỹ và tái tạo, phụ khoa, chỉnh hình, tiết niệu, ung thư, ghép tạng và ngoại khoa nhi
• Tổ chức trực giác để giúp bạn tìm câu trả lời nhanh chóng và dễ dàng
• Hơn 600 hình ảnh và hình minh họa trực quan
• Thuật toán xử lý chi tiết
• Tổng quan ngắn gọn về các chủ đề cốt lõi trong chương trình ngoại khoa nói chung
• Hàng trăm câu hỏi ôn tập kết thúc chương
• Cập nhật xuyên suốt với những nghiên cứu và khám phá mới nhất

Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh Ngoại khoa 15E,2020
Current Diagnosis and Treatment Surgery, 15th Edition 15th Edition
by Gerard Doherty (Author)
Paperback: 1392 pages
Publisher: McGraw-Hill Education / Medical; 15 edition (April 16, 2020)
Language: English

Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh Ngoại khoa 15E,2020

Leave a Comment