CậP NHậT Về LịCH Sử BệNH POLYP MũI

CậP NHậT Về LịCH Sử BệNH POLYP MũI

CậP NHậT Về LịCH Sử BệNH POLYP MũI

NGUYỄN THỊ KHÁNH VÂN – Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương
Polyp  mũi  bắt  đầu  được  ghi  nhận  khoảng  4.000 năm trước đây. Dần dần con người đã hiểu biết ngày một sâu rộng hơn về tỷ lệ mắc, dịch tễ học và sinh lý bệnh của polyp. Các phương tiện chẩn đoán, điều trị nội khoa và điều trị ngoại khoa cũng được hoàn thiện căn bản. Bài viết này có mục đích  khái quát  lịch sử của polyp mũi, chẩn đoán, các mối liên quan sinh lý bệnh và những sự kiện quan trọng trong điều trị polyp hiện nay
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment