Kết quả cắt thận mất chức năng bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện Việt Đức

Kết quả cắt thận mất chức năng bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện Việt Đức

Kết quả cắt thận mất chức năng bằng phẫu thuật nội soi tại bệnh viện Việt Đức

Đỗ Trường Thành, Lê Nguyên Vũ, Vũ Nguyễn Khải Ca
TóM TắT
Mục  tiêu:  Trong  giai  đoạn  2005-2010  khoa  phẫu thuật  tiết  niệu  bệnh  viện  Việt  Đức  đã  thực  hiện  86 trường hợp  cắt thận mất  chức  năng  bằng phẫu thuật nội soi. Nghiên cứu của chúng tôi nhằm mục đích đánh giá tính hiệu quả, mức độ an toàn của phẫu thuật cắt thận mất chức năng bằng phương pháp nội soi. 
Tư  liệu  và  phương  pháp :  Từ  tháng  1/2005  đến tháng  6/2010,  có  86  BN  được  chẩn  đoán  và  điều  trị phẫu thuật cắt thận mất chức năng bằng phương pháp nội soi  do các nguyên  nhân : 63 Bn  bể  thận và  niệu quản gây thận ứ nước mất chức năng,  6 Bn hẹp khúc nối bể thận niệu quản thận mất chức năng, 25 Bn teo thận, 2 Bn hẹp niệu quản 1/3 dưới sau mổ.
Kết quả: Trong 86 trường hợp cắt thận nội soi  ; 61 bệnh nhân thực hiện qua phúc mạc, và 25 bệnh nhân qua  đường  sau  phúc  mạc.  Chúng  tôi  không  có  biến chứng nào trong và sau mổ. Thời gian mổ trung bình là 83 phút (đối với phẫu thuật sau phúc mạc) và 95 phút với phẫu thuật trong ổ bụng. Thời gian nằm viện từ 3 đến 6 ngày, trung bình là 3,9 ngày. 
Kết  luận:  Phẫu  thuật  cắt  thận  nội  soi  là  phương pháp an toàn, hiệu quả, giúp bệnh nhân hồi phục sớm sau mổ
Tài liệu tham khảo
1. Vũ Lê Chuyên và cộng sự, những kinh nghiệm qua 40 trường hợp cắt thận bệnh lý qua nội soi ổ bụng, Y học Việt Nam8-2005, pp 33-38.
2. Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng, Vũ Lê Chuyên, Nguyễn Văn  Ân,  Nguyễn  Tế  Kha,  Ngô  Đại  Hải, Trần  Thượng Phong, Trần Quang Phúc, cắt thận nội soi sau phúc mạc trong thận mất chức năng do bệnh lý thận lành tính: kinh nghiệm ban đầu  qua 24 trường hợp, Y học  Việt Nam8-2005, pp 39-47.
3. Hoàng Long, Trần Bình Giang, Vũ Nguyễn Khải Ca, Nguyễn  Đức  Tiến,  Lê  Việt  Khánh,  cắt  thận  nội  soi  qua phúc mạc- nhân 15 trường hợp mổ tại bệnh viện Việt Đức,Y học Việt Nam8-2005, pp 25-30

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment