CấY CHUYểN RĂNG Tự THÂN: CHỉ ĐịNH, QUI TRìNH THựC HIệN Và CáC YếU Tố LIÊN QUAN

CấY CHUYểN RĂNG Tự THÂN: CHỉ ĐịNH, QUI TRìNH THựC HIệN Và CáC YếU Tố LIÊN QUAN

CấY CHUYểN RĂNG Tự THÂN: CHỉ ĐịNH, QUI TRìNH THựC HIệN Và CáC YếU Tố LIÊN QUAN

ĐẶNG TRIỆU HÙNG
TÓM TẮT
Phương pháp cấy chuyển răng tự thân đã được thực hành từ nhiều năm nay xong có tỷ lệ thành công khác nhau tùy từng  tác  giả.  Theo  các  báo  cáo,  cấy chuyển  răng  tự  thân không được lựa chọn nhiều để phục hồi răng mất đặc biệt trong thời kỳ cắm ghép implant nha khoa đang thịnh hành. Tuy nhiên, cắm ghép implant nha khoa chống chỉ định cho các trường hợp xương ổ răng đang phát triển, bởi vậy, cấy chuyển răng tự thân vẫn là lựa chọn thích hợp cho các bệnh nhân trẻ tuổi. Mục tiêu của bài báo này là nhấn mạnh các nguyên  tắc điều trị để đạt được kết  quả thành công và chỉ định áp dụng kỹ thuật
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment