Chestnut Gây mê Sản khoa, Nguyên lý và Thực hành 5e 2014

Chestnut Gây mê Sản khoa, Nguyên lý và Thực hành 5e 2014

Chestnut Gây mê Sản khoa, Nguyên lý và Thực hành 5e 2014. Ấn bản thứ năm với sự cập nhật toàn diện của cuốn sách tham khảo toàn diện, rất được tôn trọng này bao gồm tất cả những gì cần phải biết về gây mê sản khoa, từ khoa học cơ bản về các kỹ thuật gây mê khác nhau đến các biến chứng.

Nhóm biên tập bao gồm các chuyên gia đầu nghành đến từ các cơ quan hàng đầu trong lĩnh vực này : tiến sĩ. Linda S. Polley, Lawrence C. Tsen, và Cynthia A. Wong trình bày về kỹ thuật gây mê mới nhất cho các rối loạn xảy ra trong thời kỳ mang thai.
Phiên bản này có hai chương mới và các chương quan trọng như giảm đau, gây tê ngoài màng cứng và cột sống đã được viết lại. Và chức năng Chuyên gia Tư vấn cho phép bạn truy cập vào toàn bộ nội dung của cuốn sách trực tuyến.
+ Nhấn mạnh phương pháp điều trị với phương châm : thai nhi và mẹ là hai bệnh nhân riêng biệt với các nhu cầu riêng biệt để đảm bảo việc áp dụng các nguyên tắc hiện đại của chăm sóc.
+ Cung cấp các bài viết đóng góp từ nhiều chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực gây mê sản khoa và y học bà mẹ thai nhi từ khắp nơi trên thế giới.
+ Cung cấp số liệu phong phú, bảng biểu, và hộp minh họa các bước quản lý từng bước của đầy đủ các tình huống lâm sàng.
+ Trình bày tóm tắt những điểm chính trong mỗi chương để tham khảo nhanh chóng, thuận tiện.
+ Các chương mới về an toàn bệnh nhân và tử vong bà mẹ giải quyết các phát triển mới nhất trong lĩnh vực này.
+ Viết lại hoàn toàn các chương giảm đau cột sống và gây tê ngoài màng cứng và gây tê, gây mê mổ lấy thai, và những rối loạn huyết áp cao, cập nhật bởi các thành viên mới của tiến sĩ. Linda S. Polley, Lawrence C. Tsen, và Cynthia A. Wong, cập nhật những tiến bộ mới nhất ở các chủ đề chính và những hiểu biết mới.
+ Bao gồm tất cả các hướng dẫn mới nhất và các giao thức thực hành an toàn và hiệu quả, do đó bạn có thể cung cấp cho bệnh nhân của bạn chăm sóc tốt nhất.
+ Cho phép bạn truy cập vào toàn bộ nội dung của cuốn sách trực tuyến, từ bất kỳ máy tính nào có kết nối internet thông qua tiêu đề ” Chuyên gia Tư vấn”.


Chestnut Gây mê Sản khoa, Nguyên lý và Thực hành 5e 2016
Từ khoa học cơ bản đến các kỹ thuật gây mê khác nhau cho các biến chứng, ấn bản thứ năm của Chestnut’s gây mê gây tê: nguyên tắc và thực hành, bao gồm tất cả các bạn cần biết về gây mê sản khoa. Một nhóm biên tập của các cơ quan có thẩm quyền hàng đầu trình bày các kỹ thuật gây tê mới nhất về chuyển dạ và sinh nở và các rối loạn y tế xảy ra trong thời kỳ mang thai. Các chương mới và các phiên bản viết lại của các chương chính bao gồm các chủ đề như rối loạn tâm thần ở bệnh nhân mang thai, rối loạn thần kinh, và chăm sóc đặc biệt các bệnh nhân sản khoa. Với truy cập trực tuyến vào toàn văn, đây là một cuốn sách tham khảo vô giá và toàn diện cho các chuyên gia về gây mê sản khoa và bác sĩ sản khoa, cũng như các chuyên gia gây tê và các nhân viên sản khoa. Cuốn sách này cũng phục vụ như là một,

“… một văn bản tham khảo hiện đại và hiện đại, hiện đại.” Được đánh giá bởi British Journal of Anesthesia, tháng 5 năm 2015

“Chestnut và 79 chuyên gia đóng góp của ông đã một lần nữa đưa ra một hướng dẫn hiện tại để gây mê sản khoa mà chứng tỏ hữu ích cho cả người học cơ sở và nhà cung cấp subspecialty.” Được đánh giá bởi Canadian Journal of Anesthesia, Apr 2015

Nhấn mạnh việc điều trị thai nhi và người mẹ như những bệnh nhân riêng biệt có nhu cầu riêng biệt để đảm bảo áp dụng các nguyên tắc chăm sóc hiện đại.
Mang lại đóng góp của nhiều nhà lãnh đạo trong lĩnh vực gây mê sản khoa và y học từ mẹ đến thai từ khắp nơi trên thế giới.
Cung cấp số liệu, bảng và hộp phong phú, minh họa cho việc quản lý từng bước một loạt các tình huống lâm sàng.
Trình bày tóm lược điểm chính trong mỗi chương để tham khảo nhanh chóng, tiện lợi.
Theo dõi các tiến bộ mới nhất và phát triển với những cập nhật sâu rộng và các chương mới về các chủ đề như sự an toàn của bệnh nhân và cách tiếp cận theo nhóm, siêu âm tim qua siêu âm tim và đo lường đầu ra tim không xâm lấn ở bệnh nhân sản khoa, rối loạn tâm thần trong thai kỳ, chấn thương thần kinh và nhiều hơn nữa.
Ngăn chặn và lập kế hoạch cho các biến chứng có thể xảy ra liên quan đến độ tuổi chuyển tiếp của phụ nữ mang thai. Một cuộc thảo luận sâu rộng về “chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân sản khoa” sẽ giúp bạn giải quyết bất kỳ cân nhắc đặc biệt nào cho phân đoạn ngày càng tăng này.
Biết chính xác cách tiến hành. Một sự phong phú của các bảng và hộp minh họa việc quản lý từng bước một loạt các kịch bản lâm sàng.
Chọn các loại thuốc tốt nhất có sẵn trong khi tuân thủ các nguyên tắc gần đây nhất về gây tê sản khoa.

Chestnut Gây mê Sản khoa, Nguyên lý và Thực hành 5e 2014

Leave a Comment