Điều trị u men lớn xương hàm dưới bằng cắt đoạn xương-ghép phục hồi một thì bằng kỹ thuật vi phẫu

Điều trị u men lớn xương hàm dưới bằng cắt đoạn xương-ghép phục hồi một thì bằng kỹ thuật vi phẫu

Tên bài báo:Điều trị u men lớn xương hàm dưới bằng cắt đoạn xương-ghép phục hồi một thì bằng kỹ thuật vi phẫu

Tác giả:    Lưu Ngọc An, Đỗ Duy Tính

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    1999    Số:    12    Tập:    374    Trang:    6-8

Tóm tắt:    

Điều trị u men lớn xương hàm dưới bằng cắt đoạn xương-ghép phục hồi một thì bằng kỹ thuật vi phẫu. Bệnh viện 108 điều trị 5 bệnh nhân đạt kết quả tốt. Kỹ thuật gồm 3 bước: bước 1: đánh giá và chuẩn bị trước mổ. Bước 2: phẫu thuật gồm 2 kíp mổ: kíp 1 tiến hành bóc vạt mào chậu tự thân; kíp 2: cắt bỏ đoạn xương hàm có khối u và chuẩn bị mạch nuôi, đưa mảnh ghép lên vùng hàm dưới, căn chỉnh, cố định 2 đầu. Bước 3: theo dõi sau phẫu thuật, quan trọng là theo dõi sát tình trạng lưu thông của mạch nối: mảnh da đi kèm vạt xương hoặc siêu âm.

Điều trị u men lớn xương hàm dưới bằng cắt đoạn xương – ghép phục hồi một thì bằng kỹ thuật vi phẫu

Leave a Comment