Đặc điểm bệnh tăng huyết áp ở những bệnh nhân điều trị tại bệnh viện đa khoa Việt Tiệp năm 1998

Đặc điểm bệnh tăng huyết áp ở những bệnh nhân điều trị tại bệnh viện đa khoa Việt Tiệp năm 1998

Tên bài báo:Đặc điểm bệnh tăng huyết áp ở những bệnh nhân điều trị tại bệnh viện đa khoa Việt Tiệp năm 1998

Tác giả:    Bùi Thị Hà

Tên tạp chí:    Y học thực hành

Năm xuất bản:    1999    Số:    9    Tập:    371    Trang:    19-21

Tóm tắt:    

Nghiên cứu 1.295 bệnh án. Đánh giá tăng huyết áp theo tiêu chuẩn của JNC-VI, 1997. Gần 1/4 số bệnh nhân vào viện với số huyết áp (HA) rất nặng đe dọa biến chứng có thể tử vong nhưng với điều trị bằng Adalat 10mg ngậm 2-3 giọt dưới lưỡi phối hợp tiêm Furosemit 20mg 1-2 ống tiêm tĩnh mạch có thể hạ HA đến mức an toàn sau 30 phút.

Đặc điểm bệnh tăng huyết áp ở những bệnh nhân điều trị tại bệnh viện đa khoa Việt Tiệp năm 1998

Leave a Comment