Cơ cấu bệnh tật ở trẻ sơ sinh sớm tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, năm 2019

Cơ cấu bệnh tật ở trẻ sơ sinh sớm tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, năm 2019

Cơ cấu bệnh tật ở trẻ sơ sinh sớm tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, năm 2019
Pham Tuan Viet

Mục tiêu: Mô tả cơ cấu bệnh tật theo các nhóm sơ sinh sớm tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An năm 2019.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 376 trẻ sơ sinh sớm.

Kết quả: Cơ cấu bệnh tật chung: nhiễm khuẩn sơ sinh sớm là bệnh lý phổ biến nhất (41,5%), đứng thứ 2 là vàng da tăng bilirubin tự do chiếm 35,9%, suy hô hấp chiếm 12,2%, dị tật bẩm sinh chiếm 7,7%, viêm ruột hoại tử chiếm 1,6% và bệnh chuyển hóa chiếm tỷ lệ thấp nhất (1,1%). Cơ cấu bệnh tật của từng loại sơ sinh: Trong nhóm trẻ đủ tháng, bệnh lý chiếm tỷ lệ cao nhất là vàng da tăng bilirubin tự do (47,1%), tiếp đến là nhiễm khuẩn sơ sinh (36,8%). Trong nhóm trẻ đẻ non, nhiễm khuẩn sơ sinh chiếm tỷ lệ cao nhất (53,8%), tiếp đến là suy hô hấp (28,2%). Viêm ruột hoại tử chiếm 5,1% và chỉ gặp ở trẻ đẻ non. Trong nhóm trẻ già tháng, bệnh lý phổ biến nhất là nhiễm khuẩn hô hấp (57,1%) và vàng da tăng bilirubin tự do (28,5%).

Kết luận: Nhiễm khuẩn sơ sinh, vàng da tăng bilirubin tự do là bệnh lý hay gặp ở các nhóm trẻ sơ sinh. Bên cạnh đó nhiễm khuẩn sơ sinh hay gặp ở nhóm trẻ đẻ non và có sự khác biệt với nhóm trẻ già tháng. Bệnh lý hay gặp ở nhóm này lại là nhiễm khuẩn hô hấp và vàng da tăng bilirubin.

Sơ sinh là lứa tuổi mà cơ thế và các hệ cơ quan còn non yếu do đó cần sự quan tâm đặc biệt của gia đình và của nhân viên y tế, đặc biệt là giai đoạn sơ sinh sớm (dưới 7 ngày tuổi). Bệnh nhân lứa tuổi sơ sinh sớm chiếm tỷ lệ lớn so với tổng số bệnh nhân sơ
sinh tại hầu hết các bệnh viện có khoa nhi hông giống với các nước phát triển, nơi mà bệnh lý sơ sinh sớm chủ yếu tập trung vào sang chấn sau đẻ, dị tật bẩm sinh thì ở một nước đang phát triển như Việt Nam bệnh lý sơ sinh sớm chủ là nhiễm khuẩn sơ sinh [2,3,6]. Tuy nhiên chưa có nhiều nghiên cứu về mô hình bệnh tật của sơ sinh sớm tại Việt Nam. Từ thực tế trên chúng tôi tiến hành đề tài nhằm mục tiêu sau: Mô tả cơ cấu bệnh tật theo các nhóm sơ sinh sớm tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An năm 2019.

Cơ cấu bệnh tật ở trẻ sơ sinh sớm tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, năm 2019

Leave a Comment