Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm phổi nhiễm Chlamydia Trachomatis ở trẻ em dưới 6 tháng tuổi

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm phổi nhiễm Chlamydia Trachomatis ở trẻ em dưới 6 tháng tuổi

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm phổi nhiễm Chlamydia Trachomatis ở trẻ em dưới 6 tháng tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương
Pham Thu Hien, Vu Thi Tam, Nguyen Thi Thanh Thuy, Nguyen Tan Hung, Nguyen Thi Thanh Phuc, Do Thi Xuan

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của viêm phổi nhiễm Chlamydia trachomatis (C. trachomatis) ở trẻ dưới 06 tháng tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương.    

Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên 71 trẻ dưới 06 tháng tuổi bị viêm phổi nhiễm C.trachomatis tại Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương từ 1/9/2017 đến 31/8/2018.

Kết quả: Triệu chứng nổi bật của viêm phổi nhiễm C. trachomatis ở trẻ dưới 6 tháng tuổi gồm: ho cơn dai dẳng, viêm kết mạc, viêm mũi họng, sinh thường, mẹ có viêm nhiễm phụ khoa trong thai kỳ. Số lượng bạch cầu ái toan trên 300/mm3 được coi là triệu chứng cận lâm sàng đặc trưng của viêm phổi nhiễm C.trachomatis.

Kết luận: Lâm sàng của viêm phổi do C.trachomatis đa dạng, được gợi ý với ho dai dẳng, đi kèm viêm mũi họng, viêm kết mạc, mẹ có viêm nhiễm phụ khoa trong thai kỳ. Tăng bạch cầu ái toan trên 300/mm3 được coi là dấu hiệu đặc trưng của viêm phổi nhiễm C. trachomatis.

Viêm phổi là nguyên nhân mắc và tử vong hàng đầu ở trẻ em dưới 5 tuổi [1]. Viêm phổi do vi khuẩn không điển hình đã được đề cập khá nhiều tuy nhiên viêm phổi nhiễm C. trachomatis còn ít được quan tâm nghiên cứu. Nhằm góp phần làm rõ một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của viêm phổi nhiễm C. trachomatis ở trẻ dưới 6 tháng tuổi chúng tôi tiến hành thực hiện nghiên cứu này. Mục tiêu nghiên cứu là mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của viêm phổi nhiễm C. trachomatis ở trẻem dưới 6 tháng tuổi điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

 

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng viêm phổi nhiễm Chlamydia Trachomatis ở trẻ em dưới 6 tháng tuổi

Leave a Comment