CỐ ĐỊNH BẰNG XO BUTTON Ở ĐƯỜNG HẦM ĐÙI TRONG PHẪU THUẬT TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC TẠI BỆNH VIỆN 103

CỐ ĐỊNH BẰNG XO BUTTON Ở ĐƯỜNG HẦM ĐÙI TRONG PHẪU THUẬT TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC TẠI BỆNH VIỆN 103

 CỐ ĐỊNH BẰNG XO BUTTON Ở ĐƯỜNG HẦM ĐÙI TRONG PHẪU THUẬT TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC TẠI BỆNH VIỆN 103

Đặng Hoàng Anh*; Ngô Thị Thu Hoa*
TÓM TẮT
Nghiên  cứu  tiến  cứu  trên  62  bệnh  nhân  (BN)  bị  đứt  dây  chằng  chéo  trước  (DCCT)  khớp  gối,  được phẫu thuật tái tạo bằng gân chân ngỗng với cố  định bằng XO button ở  đường hầm đùi. Đánh  giá kết quả theo thang điểm Lysholm và biên độ vận động của khớp gối.
+ Kết quả: kiểm tra đánh giá 56 BN với thời gian theo dõi trung bình 11,5 tháng, đi ểm Lysholm  trung bình 94,1. 92,9% BN đạt kÕt qu¶ tốt và rất tốt, 2 BN hạn chế vận động khớp gối.
Cố  định  bằng XO button ở  đường hầm đùi trong phẫu thuật tái tạo DCCT có độ  vững chắc cao,  tạo điều kiện cho người bệnh tập phục hồi chức năng sớm sau mổ, nhanh chóng trở  lại cuộc sống  thường ngày

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment