KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN THIẾU MÁU LẠNH LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA CÁC DẤU ẤN ER, PR VÀ HER-2 TRONG UNG THƯ VÚ BẰNG KỸ THUẬT NHUỘM HÓA MÔ MIỄN DỊCH

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN THIẾU MÁU LẠNH LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA CÁC DẤU ẤN ER, PR VÀ HER-2 TRONG UNG THƯ VÚ BẰNG KỸ THUẬT NHUỘM HÓA MÔ MIỄN DỊCH

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN THIẾU MÁU LẠNH LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA CÁC DẤU ẤN ER, PR VÀ HER-2 TRONG UNG THƯ VÚ BẰNG KỸ THUẬT NHUỘM HÓA MÔ MIỄN DỊCH
Đoàn Thị Phương Thảo1, Hà Phạm Yến Vy1,321-328
Lưu Đức Tùng2, Dương Ngọc Thiên Hương1

Đặt vấn đề: Khi liệu pháp nội tiết bổ trợ ngày càng được quan tâm, kết quả hoá mô miễn dịch đáng tin cậy góp phần mở rộng tỷ lệ bệnh nhân ung thư vú được điều trị an toàn mà không cần hoá trị liệu. Thời gian thiếu máu lạnh là một trong những yếu tố có tác động nhất định đến kết quả hoá mô miễn dịch, dẫn đến chẩn đoán và điều trị không phù hợp cho bệnh nhân.
Mục tiêu: Khảo sát sự ảnh hưởng của các mốc thời gian thiếu máu lạnh lên sự biểu hiện của các dấu ấn ER, PR và Her-2.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thăm dò, chọn mẫu có chủ đích các mẫu mô ung thư vú thoả điều kiện từ tháng 02/2022 đến tháng 08/2022. Các mẫu mô được cắt nhỏ và cho vào dung dịch formalin đệm trung tính 10% ở từng mốc thời gian từ < 1 giờ đến 8 giờ. Sau đó các mẫu được ngâm trong formalin từ 8 đến 32 giờ, tiến hành xử lý, cắt mỏng, nhuộm với kháng thể ER, PR và Her-2 nhằm đánh giá sự thay đổi kết quả biểu hiện trên các mẫu mô sau thời gian trì hoãn cố định Kết quả: Dựa trên kết quả đánh giá 65 lát cắt mô cho thấy cường độ bắt màu của ER, PR suy giảm, tỷ lệ nhân tế bào thoái hoá của ER, PR gia tăng, tương quan mạnh với thời gian trì hoãn cố định (với | r | > 0,5) và các mối tương quan này có ý nghĩa thống kê (với p < 0,05). Giá trị về cường độ bắt màu của Her-2 ở các trường hợp 3+/2+ hoàn toàn không thay đổi tại các thời điểm trì hoãn cố định. Các giá trị còn lại về tỷ lệ bắt màu của ER, PR, Her-2 và tỷ lệ màng tế bào vỡ/giới hạn không rõ của Her-2 có sự thay đổi nhưng không đáng kể, không có ý nghĩa thống kê với thời gian trì hoãn cố định mẫu.
Kết luận: Thời gian thiếu máu lạnh kéo dài làm suy giảm cường độ bắt màu của ER, PR và gia tăng tỷ lệ nhân tế bào thoái hoá của ER, PR. Cường độ bắt màu của Her-2 ở các trường hợp 3+/2+ hoàn toàn không thay đổi tại các thời điểm trì hoãn cố định khác nhau

 

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI GIAN THIẾU MÁU LẠNH LÊN SỰ BIỂU HIỆN CỦA CÁC DẤU ẤN ER, PR VÀ HER-2 TRONG UNG THƯ VÚ BẰNG KỸ THUẬT NHUỘM HÓA MÔ MIỄN DỊCH

Leave a Comment