ĐẶC ĐIỂM ĐÁM RỐI THẦN KINH CÁNH TAY DO CHẤN THƯƠNG TRÊN HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ 3.0 TESLA

ĐẶC ĐIỂM ĐÁM RỐI THẦN KINH CÁNH TAY DO CHẤN THƯƠNG TRÊN HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ 3.0 TESLA

ĐẶC ĐIỂM ĐÁM RỐI THẦN KINH CÁNH TAY DO CHẤN THƯƠNG TRÊN HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ 3.0 TESLA
Nguyễn Duy Luật1, Vũ Văn Hòe2, Nguyễn Duy Bắc2
Nguyễn Minh Tâm2, Nguyễn Văn Hưng3, Lâm Khánh4
TÓM TẮT
Mục đích: Mô tả đặc điểm đám rối thần kinh cánh tay (ĐRTKCT) do chấn thương trên hình ảnh cộng hưởng từ (CHT) 3.0 Tesla. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiến cứu trên 30 bệnh nhân (BN) được khám và chẩn đoán có tổn thương ĐRTKCT do chấn thương, sau đó được chụp CHT 3.0 Tesla tại Khoa Chẩn đoán Hình ảnh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ 8/2013 – 11/2015. Kết quả: Tổn thương ĐRTKCT chủ yếu là đứt, phù nề, giả thoát vị màng tủy. Kết luận: CHT 3.0 Tesla cho hình ảnh các tổn thương chi tiết của ĐRTKCT

Tổn thương đám rối thần kinh cánh tay xảy ra khi một hay nhiều rễ thần kinh bịbứt ra khỏi tủy sống ở phần gốc, hay cácthân, bó thần kinh bị giãn, đứt ở phíangoài lỗ ghép. Đây là loại tổn thương trầm trọng, khó điều trị, không tự phụchồi, có thể gây liệt hoàn toàn hoặc khônghoàn toàn và mất cảm giác phần chi mànó chi phối, làm ảnh hưởng tới sinh hoạt và tâm sinh lý của người bệnh. Triệu chứng lâm sàng, kết quả điều trị tổnthương ĐRTKCT phụ thuộc vào vị trí, mức độ, số lượng rễ thần kinh bị tổn thương cũng như khoảng thời gian từ khi bị bệnh đến khi được điều trị.

ĐẶC ĐIỂM ĐÁM RỐI THẦN KINH CÁNH TAY DO CHẤN THƯƠNG TRÊN HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ 3.0 TESLA

Leave a Comment