Đặc điểm giải phẫu bệnh u hắc tố ác tính nhãn cầu

Đặc điểm giải phẫu bệnh u hắc tố ác tính nhãn cầu [Luận văn bác sĩ nội trú]

Title:  Đặc điểm giải phẫu bệnh u hắc tố ác tính nhãn cầu
Authors:  Lê, Thị Huệ
Advisor:  Hoàng, Anh Tuấn
Bùi, Thị Mỹ Hạnh
Keywords:  u hắc tố;nhãn cầu
Issue Date:  13/12/2023
Abstract:  TÓM TẮT
Mục tiêu: Mô tả đặc điểm giải phẫu bệnh và phân tích mối liên quan giữa các đặc điểm mô bệnh học với một số đặc điểm lâm sàng của u hắc tố ác tính (UHTAT) nhãn cầu.
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 70 bệnh nhân UHTAT nhãn cầu được chẩn đoán và điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều từ tháng 1/2019-tháng 9/2023.
URI: 
Appears in Collections: Luận văn bác sĩ nội trú

Chuyên mục: Luận văn bác sĩ nội trú

Nguồn: https://dulieuso.hmu.edu.vn

Leave a Comment