ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BỆNH NHÂN MẮC HỘI CHỨNG TỰ KỶ TẠI KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG, BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BỆNH NHÂN MẮC HỘI CHỨNG TỰ KỶ TẠI KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG, BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BỆNH NHÂN MẮC HỘI CHỨNG TỰ KỶ TẠI KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG, BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH
Trần Thị Thu Hà1*, Nguyễn Thị Minh Phương1,
Nguyễn Thị Hà Phương1,Trần Thị Tố Hoa

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân mắc hội chứng tự kỷ tại khoa Phục hồi chức năng, bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình năm 2017.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu dịch tễ học mô tả thông qua hồi cứu bệnh án của bệnh nhân mắc hội chứng tự kỷ.
Kết quả: Đối tượng nghiên cứu là trẻ trai chiếm 64,7%, trẻ gái chiếm 35,3%; 62,2% trẻ mắc chứng
tự kỷ ở mức Nhẹ – Trung bình; Đối tượng gặp khiếm khuyết giao tiếp chiếm 71,8%; suy giảm tương tác xã hội chiếm 46,2% và 32,1% có hành vi lặp lại; 79,5% trẻ chậm nói, chiếm tỉ lệ cao nhất; trẻ chơi một mình là chủ yếu đều chiếm 69,2%; 57,7% giao tiếp bằng mắt kém.

Xã hội càng phát triển thì mô hình bệnh tật càng có nhiều thay đổi. Điển hình trong mô hình bệnh tật mà rất nhiều cha mẹ đang lo ngại và quan tâm đó là hội chứng tự kỷ ở trẻ. Tự kỷ là một trong những rối loạn phát triển hay gặp ở trẻ em. Trẻ bị mắc tự kỷ không những phát triển chậm về quan hệ xã hội, ngôn ngữ, giao tiếp, học hành mà còn có những rối loạn hành vi ảnh hưởng lớn đến gia đình và xã hội.
Chính vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Đặc điểm lâm sàng bệnh nhân mắc hội chứng tự kỷ tại khoa phục hồi chức năng, bệnh viện Nhi Thái Bình” với mục tiêu: “Đặc điểm lâm sàng bệnh nhân mắc hội chứng tự kỷ tại khoa Phục hồi chức năng, bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình năm 2017”

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BỆNH NHÂN MẮC HỘI CHỨNG TỰ KỶ TẠI KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG, BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH

Leave a Comment