ĐặC ĐIểM TổN THƯƠNG ĐầU Và NGựC ở NHữNG NGƯờI CHếT DO TAI NạN GIAO THÔNG ĐƯờNG Bộ

ĐặC ĐIểM TổN THƯƠNG ĐầU Và NGựC ở NHữNG NGƯờI CHếT DO TAI NạN GIAO THÔNG ĐƯờNG Bộ

ĐặC ĐIểM TổN THƯƠNG ĐầU Và NGựC ở NHữNG NGƯờI CHếT DO TAI NạN GIAO THÔNG ĐƯờNG Bộ Có NồNG Độ CồN TRONG MáU

Nguyễn Hồng Long -Viện Pháp y Quốc gia
Đinh Gia Đức -Trường Đại học Y Hà Nội
Tóm tắt
Mục tiêu:  Mô tả đặc điểm chấn thương đầu, ngựcở những người bịtử vong do tai nạn giao thông đường bộ có nồng độ cồn trong máu.  Đối tượng và phương 
pháp:  Nghiên  cứu  mổ  tả  cắt  ngang  được  thực  hiện trên 572 nạn nhân tử vong bị TNGT tìm ra  được 100 nạn nhân có nồng độ cồn trong máu. Kết quả: Chấn thương  sọ  não  chiếm  70% và  chấn  thương  ngực chiếm 52% nạn nhân, vỡ xương sọ là 59%, chảy máu màng  mềm  là  49%,  chấn  thương  phổi 43%,  gãy xương sườn 41%, chấn thương tim 39%, tửvong do chấn  thương  sọ  não  là  49%,  đa  chấn  thương  36%.
Kết  luận:  Chấn  thương  sọ  não  chiếm  70%  và  chảy máu màng mềm chiếm49%, tử vong do chấn thương sọ não chiếm 49% và do đa chấn thương là 36
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment