NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG BệNHLY THƯợNG Bì BọNG NƯớC BẩM SINH TạI BệNH VIệN NHI TRUNG ƯƠNG

NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG BệNHLY THƯợNG Bì BọNG NƯớC BẩM SINH TạI BệNH VIệN NHI TRUNG ƯƠNG

NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG BệNHLY THƯợNG Bì BọNG NƯớC BẩM SINH TạI BệNH VIệN NHI TRUNG ƯƠNG

Lê Thị Minh Hương, Phạm Thị Mai Hương
Bệnh viện Nhi Trung ương
TóM TắT
Mục tiêu:Khảo sát đặc điểm lâm sàng, biến chứng và thể lâm sàng bệnh ly thượng bì bọng nước bẩm sinh (EB) tại bệnh việnNhi TƯ từ 1/11/2010 đến1/ 9/2011. 
Phương pháp: mô tả cắt ngang. 
Kết quả: có 30 trẻ ly thượng bì bọng nước bẩm sinh, trong đó  bệnh nhân lớn nhất là 13 tuổi, bệnh nhân nhỏ nhất là  7  giờ tuổi, tỉ  lệ  nam /nữ  =  1/1, tiền  sử 5  bệnh nhân có anh (em) ruộtmắc bệnhtương tự. Triệu chứng lâm sàng  và biến chứng hay gặp của EB là: Bọng nướcở  da 100%,  loét  niêm  mạc miệng 73,3%, bất  thường móng  50%, đau 71,4%, ngứa 57,1%,táo bón  43,3%, răng cùn mủn, rụng răng 26,7%, suy dinh dưỡng 30%, thiếu  máu 60%,  dính  các ngón  chân  hoặc  ngón  tay30%.  Tỷ lệ tử vong 6,7 %. Các thể lâm sàng của EB: 66,7% bệnh  nhân  thể  đơn  giản  (EBS), 30,0% bệnh nhân  thể  loạn  dưỡng (DEB)  và  3,3% bệnh  nhân  thể tiếp nối (JEB). 
Kết  luận:  EB  là  một  bệnh  di  truyền  với  đặc  điểm 100% bệnh nhân có bọng nước,trợt da ngay từ nhỏ và có nhiều biến chứng nặng nề, đặc biệt thể loạn dưỡng và tiếp nối gây biến dạng chi, tỷ lệ tử vong cao
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment