ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT SỬA CHỮA TRIỆT ĐỂ TỨ CHỨNG FALLOT Ở NGƯỜI LỚN

ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT SỬA CHỮA TRIỆT ĐỂ TỨ CHỨNG FALLOT Ở NGƯỜI LỚN

 ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT SỬA CHỮA TRIỆT ĐỂ TỨ CHỨNG FALLOT Ở NGƯỜI LỚN

Đinh Tiến Dũng*
TÓM TẮT
62 bệnh nhân ( tứ chứng Fallot (TOF),  =  16 tuổi đ-ợc phẫu thuật tại  Bệnh viện Tm Hà Nội từ tháng 3  –  2007 đến 3 –  2010. Nghiên cứu này nhằm đ-a ra kết quả phẫu thuật và lợi ích của phẫu thuật triệt để TOF ở BN tr-ởng thành. Nghiên cứu 31 BN nam (50%) và 31 BN nữ (50%), tuổi trung bình 21,6 (dao động 16  –  44). 20 BN  có biến chứng tr-ớc phẫu thuật nh- xanh tím, hiện t-ợng này tăng theo tuổi, ngồi xổm, giảm oxy, tai biến mạch máu não, áp xe não, viêm nội tâm mạc. 11 BN có shunt tr-ớc đó, 29 BN (46,8%) NYHA III tr-ớc  phẫu thuật. Đ-ờng kính thất phải  trung bình 73,4 mmHg  (dao động 32  –  129 mmHg). 31 BN tạo van động mạch phổi (ĐMP) 1 lá. Tỷ lệ tử vong bệnh viện 1,9% (1 BN), sau phẫu thuật 87,3% BN NYHA I. Phẫu thuật sửa chữa triệt để TOF an toàn với tỷ lệ tử vong và biến chứng chấp nhận đ-ợc. Chức năng của BN đ-ợc cải thiện. Có thể áp dụng ph-ơng pháp này điều trị cho những BN ng-ời lớn mắc TOF

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment