Đánh giá ảnh hưởng chức năng tuần hoàn và hô hấp của levobupivacain kết hợp morphin trong gây tê tủy sống

Đánh giá ảnh hưởng chức năng tuần hoàn và hô hấp của levobupivacain kết hợp morphin trong gây tê tủy sống

 Đánh giá ảnh hưởng chức năng tuần hoàn và hô hấp  của levobupivacain kết hợp morphin trong  gây tê tủy sống

Hà Duy Dương*; Lê Đình Nam*; Hồ Anh Sơn**

TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của levobupivacain kết hợp morphin đến chức năng 
tuần hoàn và hô hấp trên 80 bệnh nhân (BN) có chỉ định gây tê tủy sống (GTTS) để  phẫu thuật 
chi  dưới  tại  Khoa  Gây  mê  Hồi  sức,  Bệnh  viện  Quân  y  103.  Kết  quả  cho  thấy:  sử  dụng
levobupivacain kết hợp morphin để GTTS không ảnh hưởng đáng kể đến chức năng tuần hoàn 
và hô hấp so với nhóm dùng levobupivacain đơn thu ần. Tác dụng không mong muốn sau phẫu 
thuật chủ yếu là dấu hiệu buồn nôn, nôn và ngứa

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment