ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ CƠ CHẾ TÁC DỤNG CỦA GLOBULIN MIỄN DỊCH ĐẶC HIỆU NGUỒN GỐC TỪ TRỨNG GÀ KHÁNG ĐỘC TỐ TẢ (CHOLERA TOXIN)

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ CƠ CHẾ TÁC DỤNG CỦA GLOBULIN MIỄN DỊCH ĐẶC HIỆU NGUỒN GỐC TỪ TRỨNG GÀ KHÁNG ĐỘC TỐ TẢ (CHOLERA TOXIN)

 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ CƠ CHẾ TÁC DỤNG CỦA  GLOBULIN MIỄN DỊCH ĐẶC HIỆU NGUỒN GỐC TỪ   TRỨNG GÀ KHÁNG ĐỘC TỐ TẢ (CHOLERA TOXIN)

Hoàng Trung Kiên*; Nguyễn Đặng Dũng*
TÓM TẮT
Theo một số  nghiên cứu gần đây trên động vật thực nghiệm, kháng thể  kháng độc tố  tả  (ĐTT)  (cholera toxin) hoặc kháng tiểu phần B của ĐTT (CT-B subunit) có thể  được sử  dụng như là một  biện pháp tạo miễn dịch thụ  động đặc hiệu nhằm điều trị  và/hoặc dự  phòng trường  hợp nhiễm vi  khuẩn (VK) tả  đường tiêu hóa. Trong nghiên cứu này, chúng tôi khảo sát chất lượng và có chế  tác  dụng của kháng thể  IgY kháng ĐTT được phân lập từ  lòng đỏ  trứng gà gây miễn dịch với kháng  nguyên ĐTT. Kết quả  cho thấy kháng thể  IgY kháng độc tố  VK tả  phân lập từ  lòng đỏ  trứng gà gây  miễn dịch thể  hiện hoạt tính đặc hiệu với độc tố  VK tả  trên  in vitro,  ngăn không cho độc tố  gắn vào  thụ thể GM1

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment