ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT LỌC CỦA THIẾT BỊ LỌC R.O CẢI TIẾN ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGUỒN NƢỚC MẶT TRONG TỰ NHIÊN

ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT LỌC CỦA THIẾT BỊ LỌC R.O CẢI TIẾN ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGUỒN NƢỚC MẶT TRONG TỰ NHIÊN

 ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT LỌC CỦA THIẾT BỊ LỌC R.O CẢI TIẾN  ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGUỒN NƢỚC MẶT TRONG TỰ NHIÊN

Nguyễn Minh Tuấn*; Trần Thế Tăng**; Nguyễn Minh Chính* 
TÓM TẮT
Nghiên cứu cải tiến máy lọc nước R.O, bao gồm rút gọn kích  thước, giảm bớt lõi lọc, có thể mang vác trong điều kiện dã ngoại, công suất phù hợp, đáp ứng nhu cầu nước dùng trong pha chế. 
Một số mẫu nước khác nhau trong tự nhiên được lọc qua máy lọc nước R.O cải tiến đều đạt các chỉ tiêu về màu sắc, độ đục, amoni, chất khử, kim loại nặng, coliform, feacalcoliform… theo quy chuẩn kỹ thuật về nước sạch của Bộ Y tế. Có thể sử dụng nước từ thiết bị lọc R.O cải tiến để điều chế nước cất  làm dung môi pha chế thuốc  trong điều kiện  dã chiến từ nhiều nguồn nước trong tự nhiên

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment