TÁCH VÀ PHÂN LẬP TẾ BÀO PHÔI THAI TRONG MÁU NGOẠI VICỦA MẸ ỨNG DỤNG CHẨN ĐOÁN KHÔNG CAN THIỆP

TÁCH VÀ PHÂN LẬP TẾ BÀO PHÔI THAI TRONG MÁU NGOẠI VICỦA MẸ ỨNG DỤNG CHẨN ĐOÁN KHÔNG CAN THIỆP

 TÁCH VÀ PHÂN LẬP TẾ BÀO PHÔI THAI TRONG MÁU NGOẠI VICỦA MẸ ỨNG DỤNG CHẨN ĐOÁN KHÔNG CAN THIỆP

Triệu Tiến Sang*; Trần Văn Khoa*; Đinh Đoàn Long**
TÓM TẮT
Năm 1893,  Schmorl phát hiện  tÕ  bµo  (TB)  phôi thai ở phổi của phụ nữ mang thai.  Tới nay, sau nhiều nghiên cứu, đã khẳng định sự có mặt của TB phôi thai  trong máu ngoại vi của mẹ. 
Từ tuần thứ 8 của thai kỳ, đã phát hiện được các TB của thai gồm:  trophoblast, bạch cầu, hồng cầu nhân,  TB gốc. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:  lựa chọn 30 phụ nữ mang thai từ tuần thứ 8 đến tuần thứ 22 của thai kỳ. Sử dụng phức hợp hạt từ và kháng thể đơn dòng CD71 để tách hồng cầu có nhân ra khỏi TB máu ngoại vi của mẹ. Sau khi tách được TB hồng cầu có nhân của con ra khỏi TB máu ngoại vi của mẹ,  dùng bộ kít Vysis probes Multicolor MultiVysion 
PGT nhuộm huỳnh quang  nhiễm sắc thể (NST)  13, 18, 21, X và Y. Kết quả: 15 tế bào hồng cầu có nhân bắt màu huỳnh quang với NST X, các NST 13, 18, 21. 13 TB hồng cầu có nhân bắt  màu huỳnh quang với NST XY, NST 13, 18, 21 bình thường đềucó 2 tín hiệu huỳnh quang. Có hai mẫu TB hồng cầu có nhân của con không bắt được tín hiệu

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment