ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN THÂN XƯƠNG ĐÙI BẰNG ĐINH NỘI TỦY CÓ CHỐT SIGN

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN THÂN XƯƠNG ĐÙI BẰNG ĐINH NỘI TỦY CÓ CHỐT SIGN

 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ GÃY KÍN THÂN XƯƠNG ĐÙI BẰNG ĐINH NỘI TỦY CÓ CHỐT SIGN

Trần Văn Hợp* 
Tóm tắt
Nghiên cứu kết quả điều trị gãy kín thân xương đùi của 60 bệnh nhân (BN) bằng đinh nội tủy (ĐNT) có chốt SIGN tại Bộ  môn  –  Khoa Chấn thương Chỉnh hình,  Bệnh viện  Quân  y 103 từ 6 –  2006 đến 4 –  2010, kết quả  đạt được rất khả  quan: 100% BN liền vết mổ  kỳ  đầu,  53 trường hợp hết di lệch, 7 trường hợp di lệch ít, thời gian liền xương trung bình: 12,6 tuần, phục hồi vận 
động khớp háng: 100%, khớp gối: 96,55%.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment