ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị HộI CHứNG BUồNG TRứNG ĐA NANG BằNG NộI KHOA

ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị HộI CHứNG BUồNG TRứNG ĐA NANG BằNG NộI KHOA

ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị HộI CHứNG BUồNG TRứNG ĐA NANG BằNG NộI KHOA 

BÙI MINH TIẾN, NGUYỄN ĐỨC HINH
ĐẶT VẤN ĐỀ
Năm 1935, Stein và Leventhal lần đầu tiên mô tả các triệu chứng phức tạp có liên quan đến hiện tượng không phóng noãn. “Hội chứng Stein-  Leventhal  là tên gọi cho hiện tượng này một thời gian dài sau đó. Hiện nay “Hội chứng buồng trứng đa nang  là tên gọi được sử dụng rộng rãi nhất, mô tả được đặc điểm chính của  hội  chứng  này,  đó  là  hình  ảnh  buồng  trứng  với nhiều nang nhỏ trên siêu âm. 
Vào  năm  1994,  Velazquer  lần  đầu  tiên  áp  dụng metformin điều trị hội chứng này. Từ đó đã có rất nhiều nghiên  cứu  ứng  dụng  metformin  điều  trị  vô sinh  trên thế giới và mở ra hướng điều trị mới về HCBTĐN [6]. 
Hiện nay cùng tồn tại nhiều phác đồ nội khoa điều trị hội chứng buồng trứng đa nang, vì thế chúng tôi nghiên cứu đề tài: “Đánh giá kết quả điều  trị hội chứng buồng trứng đa nang bằng nội khoa” tại Bệnh viện Phụ sản Trung  ương  với  mục  tiêu:  Xác  định  những  thay  đổi hormon sinh sản sau điều trị nội khoa hội chứng buồng trứng đa nang
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Đặng Ngọc Khánh, Ngô Mạnh Trà, Hồ Mạnh Tường 
2004), “Sử  dụng metformin ở bệnh nhân có rối  loạn  phóng noãn do hội chứng buồng trứng đa nang”, Nội san sản phụ khoa 2004. Tr. 201-207. 
2. Vũ Văn Tâm (2010), “ Nghiên cứu sử dụng metformin để kích thích nang noãn trong điều trị hội chứng buồng trứng đa nang  có kháng insulin”,  Luận án tiến sĩ y học chuyên ngành phụ sản, Đại học Y Hà Nội 2010, Tr 4 – 101.
3.  Cao  Ngọc  Thành,  Lê  Minh  Tâm  (2005),  “Hội  chứng buồng trứng đa nang: các quan điểm chẩn đoán và điều trị hiện nay”, Nội san sản phụ khoa 2005,Tr 136 -149. 
4. Dương Đình Thiện (1998), “  Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng”, Phương pháp nghiên cứu khoa học y học,Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, Tr. 140-165.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment