ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT UNG THƯ TRỰC TRÀNG GIAI ĐOẠN III CÓ HÓA XẠ TRỊ TRƯỚC MỔ

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT UNG THƯ TRỰC TRÀNG GIAI ĐOẠN III CÓ HÓA XẠ TRỊ TRƯỚC MỔ

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT UNG THƯ TRỰC TRÀNG GIAI ĐOẠN III CÓ HÓA XẠ TRỊ TRƯỚC MỔ
Hoàng Văn An1, Hoàng Mạnh An1, Nguyễn Anh Tuấn2
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật ung thư trực tràng (UTTT) giai đoạn III có xạ trị trước mổ kết hợp với cappecitabine tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả tiến cứu và hồi cứu trên 73 bệnh nhân (BN) UTTT giai đoạnIII còn khả năng phẫu thuật, được hóa xạ tiền phẫu liều 50,4 Gy/28fx trong 5,5 tuần cùng vớicapecitabine 825 mg/m2 , 2 lần/ngày, 5 – 7 ngày/tuần. BN được tiến hành phẫu thuật sau 4 – 12tuần kết thúc hóa xạ trị. Đánh giá độc tính do hóa xạ trị, đáp ứng trên lâm sàng, đáp ứng trêngiải phẫu bệnh sau mổ, khả năng bảo tồn cơ thắt hậu môn và biến chứng sau mổ. Kết quả: Tỷ lệ đáp ứng toàn bộ trên lâm sàng là 78% (57/73 BN), trong đó 8,2% (6/73 BN) đáp ứng hoàn toàn. Trên giải phẫu bệnh sau mổ, 50,9% (37/73 BN) đáp ứng làm giảm giai đoạn khối u (T), trong đó 2,7% (2/73 BN) đáp ứng hoàn toàn (pT0). Tất cả BN dung nạp điều trị tốt, không có độc tính độ 4, thường gặp viêm trực tràng do xạ trị độ 1 – 2: 20/73 BN (27,4%) và độ 3: 1 BN (1,3%), viêm da do xạ trị độ 1 – 2: 22 BN (30,1%), mệt mỏi độ 1 – 2: 13 BN (17,8%), viêm đường tiết niệu độ 1: 6 BN (8,2%), sút cân: 7 BN (9,6%). Phẫu thuật bảo tồn cơ thắt đạt 84,9% (62/73 BN). Biến chứng gặp 5 BN (6,8%) rò miệng nối. Kết luận: Kết quả điều trị phẫu thuật UTTT giai đoạn III có hóa xạ trị tiền phẫu với capecitabine đạt tỷ lệ cao, giảm giai đoạn sau phẫu thuật,làm tăng khả năng phẫu thuật bảo tồn cơ thắt.

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT UNG THƯ TRỰC TRÀNG GIAI ĐOẠN III CÓ HÓA XẠ TRỊ TRƯỚC MỔ

Leave a Comment