Ung thư thận-Những tiến bộ gần đây trong bệnh học phân tử và phẫu thuật 2020

Ung thư thận-Những tiến bộ gần đây trong bệnh học phân tử và phẫu thuật 2020

Ung thư thận-Những tiến bộ gần đây trong bệnh học phân tử và phẫu thuật 2020.Cuốn sách này cung cấp một cái nhìn tổng quan toàn diện về bệnh lý của các khối u thận cùng với các đặc điểm X quang và các chiến lược điều trị cập nhật cho phép người đọc tận dụng thông tin này trong đăng xuất bệnh lý hàng ngày cũng như tương tác với các đồng nghiệp lâm sàng của các chuyên ngành khác nhau.
Nó cũng phục vụ như một nguồn giới thiệu cho thực hành nội khoa hoặc phẫu thuật hiện tại trong khi chuẩn bị kiểm tra hoặc duy trì chứng nhận.
Được viết bởi các chuyên gia trong lĩnh vực này, các chương chứa một bản đánh giá cập nhật về các thông số bệnh lý quan trọng được ủy nhiệm để chẩn đoán và báo cáo với sự nhấn mạnh vào thông tin cập nhật liên quan đến những phát triển mới trong lĩnh vực thú vị này.
Nhiều hình ảnh màu có độ phân giải cao minh họa một cách khéo léo các thực thể bệnh lý khác nhau và các tính năng của chúng như được nêu trong phần văn bản cùng với các bảng làm nổi bật các chẩn đoán phân biệt và các tính năng phụ trợ nổi bật.

Ung thư thận phục vụ như một tài liệu tham khảo nhanh cho tất cả các đối tượng độc giả, và cung cấp thông tin cập nhật về bệnh lý khối u thận, X quang và quản lý cần thiết trong thực hành hàng ngày.

TRÍCH DẪN Ung thư thận-Những tiến bộ gần đây trong bệnh học phân tử và phẫu thuật 2020
Book Title
Kidney Cancer
Book Subtitle
Recent Advances in Surgical and Molecular Pathology
Editors
Mukul K. Divatia
Ayhan Ozcan
Charles C. Guo
Jae Y. Ro
Copyright
2020

Ung thư thận-Những tiến bộ gần đây trong bệnh học phân tử và phẫu thuật 2020

Leave a Comment