ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị UNG THƯ TRựC TRàNG BằNG PHẫU THUậT NộI SOI TạI KHOA B15 Bệnh Viện108

ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị UNG THƯ TRựC TRàNG BằNG PHẫU THUậT NộI SOI TạI KHOA B15 Bệnh Viện108

ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị UNG THƯ TRựC TRàNG BằNG PHẫU THUậT NộI SOI TạI KHOA B15 Bệnh Viện108

NGUYễN MINH AN vàcs
TóM TắT
Ung  thư  trực  tràng  là  một  trong  những  bệnh thường  gặp.  Tỷ  lệ  mắc  bệnh  này  ngày  càng  có  xu hướng  tăng.  Điều  trị ung  thư  trực  tràng  chủ  yếu  là phẫu thuật
Đánh  giá  kết  quả  sớm  sau  điều  trị  ung  thư  trực tràng bằng phẫu thuật nội soi.
Đối tượng Và phương pháp nghiên cứuGồm  68  bệnh  nhân  được  chẩn  đoán  xác  định là UTTT theo tiêu chuẩn và được điều trị phẫu thuật nội soi (từ năm 2003 đến tháng 06 năm 2010). Từ năm 2003 đến tháng 6/2010 có 68 bệnh nhân UTTT, được điều trị bằng phương pháp phẫu thuật nội soi, tại khoa B15 bệnh viện 108.Tuổi trung bình của bệnh  nhân là  51?17,06  ,tỉ  lệ  Nam/Nữ  là  1/1,27  ,  có 2/68  bệnh  nhân  (chiếm  2,9%),  tai  biến  trong  mổ  và biến  chứng  sớm  sau  mổ  là  6/68  bệnh  nhân  (Chiếm8,8%), Không có tử vong trong phẫu thuật.Tỷ lệ bảo tồn  cơ  thắt  thành  công  là  56/68  bệnh  nhân  (chiếm 
82,4%).  Trong  đó  có  20/32  bệnh  nhân  trong  nhóm UTTT thấp. Thời gian nằm viện sau mổ trung bình là 8,5 +2,3 ngày. 
Phẫu thuật nội soi là một kỹ thuật an  toàn và hiệu quả trong UTTT
Tài liệu tham khảo
1.  Phạm  Hoàng  Anh,  Trần  Hồng  Trường,  Nguyễn Hoài Nga và CS, “Ung thư ở người Hà Nội1994”, Tạp chí Y học thực  hành,  Chuyên  san  ung  thư  học,  Hà Nội,  tr. 86-8.
2.  Nguyễn Hoàng  Bắc, Đỗ Minh Đại,  Từ Đức Hiền, Nguyễn  Trung  Tín,  Lê  Quan  Anh  Tuấn,  “Cắt  toàn  bộ mạc treo trực  tràng  bằng  phẫu  thuật  nội  soi”,  Hội  nghị chuyên  đề  hậu  môn-đại  trực  tràng,  TP.  Hồ  Chí  Minh, 2003-tr. 229-38.
3.  Nguyễn  Anh  Dũng,  Đỗ  Đình  Công,  Nguyễn  Hữu Thông,  Nguyễn  Hữu  Thịnh,  Lê  Huy  Lưu,  Đỗ  Xuân Trường, “Kết quảban đầu của phẫu thuật nội soi trong điều trị ung thư đại trực tràng”,  Hội nghị chuyên đề hậu môn -đại trực tràng, TP. Hồ Chí Minh, 2003-tr. 175-80.
4. Nguyễn Văn Hiếu, “Kết quả điều trị phẫu thuật của 2005 b/n UTTT tại bệnh viện K từ 1994-2000”,  Hội nghị chuyên đề hậu môn  -đại trực tràng,  TP . Hồ Chí Minh, tr.191-208.
5. Nguyễn Đình Hối, “Giải phẫu hậu môn trực tràng  -Ung  thư  trực  tràng”,  Hậu  môn  trực  tràng  học,  Nhà  xuất bản Y học, 2002-tr.1 -21; 237-249.
6. Võ Tấn Long, Lê Quang Uy, Lê Châu Hoàng Quốc Chương, Trần Phùng Dũng Tiến, Bùi Văn Ninh “So sánh kỹ thuật cắt nối máy và nối tay trong điều trị K trực tràng 
đoạn thấp”, Hội nghị chuyên đề bệnh hậu môn -đại trực tràng,TP. Hồ Chí Minh,2003-tr. 185-90

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment