HIệU QUả PHáC Đồ PHá THAI NộI KHOA DƯớI 7 TUầN BằNG Bổ SUNG 400?g MISOPROSTOL

HIệU QUả PHáC Đồ PHá THAI NộI KHOA DƯớI 7 TUầN BằNG Bổ SUNG 400?g MISOPROSTOL

HIệU QUả PHáC Đồ PHá THAI NộI KHOA DƯớI 7 TUầN BằNG Bổ SUNG 400?g MISOPROSTOL 

PHẠM MỸ HOÀI – Đại học Y dược Thái Nguyên
NGUYỄN ĐỨC HINH – Đại học Y Hà Nội
TÓM TẮT
Mục tiêu: Xác định hiệu  quả phác đồ phá thai nội khoa dưới 7 tuần bằng bổ sung 400 ?g Misoprostol. Đối tượng: 97 thai phụ có thai dưới 7 tuần, tự nguyện đình chỉ thai nghén tại BV Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả. Kết quả: Tỷ lệ thành công là 98%,  tác dụng không mong muốn gặp 59,8% dấu hiệu chủ yếu là buồn nôn và mệt mỏi, 100% có dấu hiệu đau bụng, mức độ đau bụng  nhiều cần phải dùng thuốc giảm đau 9,3%, tuổi thai 
càng lớn mức độ đau bụng càng nhiều,  thời gian sảy thai Trung bình 3,0 ± 1,7 giờ, 96,8% sảy thai trong 6 giờ đầu sau uống  misoprostol,  thời  gian  ra  máu sau  dùng  thuốc  trung bình là 7,2 ± 2,0 ngày

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment