ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO BẰNG ĐÈN CHIẾU HAI MẶT TẠI BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO BẰNG ĐÈN CHIẾU HAI MẶT TẠI BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO BẰNG ĐÈN CHIẾU HAI MẶT TẠI BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH
Nguyễn Minh Nguyệt1*, Tô Minh Mạnh1, Lương Thị Thuyết1

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng
bilirubin tự do bằng đèn chiếu hai mặt tại Bệnh viện
Nhi Thái Bình.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả tiến cứu trên 57 bệnh nhân vàng da tăng Bilirubin tự do.
Kết quả: Khi vào viện có 30 trẻ vàng da vùng V sau chiếu đèn 24 giờ còn 13 trẻ và sau 48 giờ chiếu đèn thì không còn trẻ nào vàng da vùng V. Nồng độ BIL TP, TD trước khi thực hiện liệu pháp chiếu đèn và sau chiếu đèn 6h, 12h, 48h, 72h giảm có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Thời gian chiếu đèn tối thiểu là 2 giờ và tối đa là 177 giờ. Kết quả điều trị cho thấy trẻ khỏi bệnh chiếm 87,7%, 12,3% trẻ phải chuyển lên tuyến trên, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05.

Vàng da tăng Bilirubin tự do là một biểu hiện khá thường gặp ở trẻ sơ sinh. Đa số các trường hợp vàng da sơ sinh là vàng da sinh lý. Tuy nhiên khoảng 5-25% là vàng da bệnh lí [1] do có sự tăng sản xuất quá mức và sự giảm đào thải bilirubin trong những ngày đầu sau sinh.
Tại Hoa Kỳ, hàng năm có từ 60-70% số trẻ sơ sinh trong số 4 triệu trẻ mới sinh có triệu chứng vàng da trên lâm sàng [2]. Tại bệnh viện Nhi Trung ương năm 2002 có 17,9% số trẻ sơ sinh vào viện vì vàng da tăng bilirubin tự do, 28,8% số bệnh nhi phải thay máu trong đó tổn thương thần kinh gặp 61,2% [3]. Vàng da do tăng bilirubin tự do quá cao nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời có thể dẫn tới biến chứng vàng da nhân có thể gây tử vong hoặc nếu sống thì để lại di chứng thần kinh nặng nề [4].
Một số biện pháp điều trị vàng da tăng bilirubin tự do như liệu pháp ánh sáng, thay máu…trong đó liệu pháp ánh sáng đơn giản nhưng lại mang lại hiệu quả cao.
Liệu pháp ánh sáng được sử dụng là chiếu đèn một mặt và hai mặt, hiệu quả của chiếu đèn hai mặt thấy có tác dụng tốt hơn đèn một mặt giảm được thời gian chiếu đèn cho trẻ [5].
Tại Bệnh viện Nhi Thái Bình điều trị vàng da tăng bilirubin tự do là một bệnh chủ yếu bằng liệu pháp ánh sáng. Tuy nghiên cứu đánh giá hiệu quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do bằng liệu pháp ánh sáng bằng chiếu đèn hai mặt còn hạn chế. Do đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do bằng đèn chiếu hai mặt tại Bệnh viện Nhi Thái Bình”

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO BẰNG ĐÈN CHIẾU HAI MẶT TẠI BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH

Leave a Comment