NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ HỘI CHỨNG RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ Ở TRẺ EM TẠI XÃ VŨ HỘI VÀ XÃ VIỆT THUẬN

NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ HỘI CHỨNG RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ Ở TRẺ EM TẠI XÃ VŨ HỘI VÀ XÃ VIỆT THUẬN

NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ HỘI CHỨNG RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ Ở TRẺ EM TẠI XÃ VŨ HỘI VÀ XÃ VIỆT THUẬN, HUYỆN VŨ THƯ, TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2021
Trần Thị Thu Hà1*, Nguyễn Thị Minh Phương1,
Nguyễn Thị Hà Phương1, Lê Lan Anh

Mục tiêu: Mô tả nhận thức của người dân về hội chứng rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em tại xã Vũ Hội và xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình năm 2021.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu dịch tễ học mô tả cắt ngang trên 400 người dân tại xã Vũ Hội và xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.
Kết quả: 97,0% cha mẹ và 50,0% ông bà cho rằng rối loạn phổ tự kỷ là bệnh; 80,5% cha mẹ cho rằng nguyên nhân gây rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ phổ biến nhất là do tổn thương tại não; 90,0% ông bà và 72,5% cha mẹ lựa chọn trung tâm, phòng khám tâm lý để can thiệp cho trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ.

Trong những năm gần đây, trên thế giới cũng như tại Việt Nam nhiều nghiên cứu về trẻ mắc rối loạn phổ tự kỷ đã được thực hiện nhằm thay đổi cũng như nâng cao nhận thức của cộng đồng về rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em. Khi nhận thức của cộng đồng được nâng cao, các trẻ có rối loạn phát triển có thể được phát hiện sớm từ đó được đánh giá kịp thời và có kế hoạch can thiệp phù hợp. Chính vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu: “Nhận thức của người dân về hội chứng rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em tại xã Vũ Hội và xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình năm 2021” với mục tiêu: Mô tả nhận thức của người dân về hội chứng rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em tại xã Vũ Hội và xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình năm 2021.

NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ HỘI CHỨNG RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ Ở TRẺ EM TẠI XÃ VŨ HỘI VÀ XÃ VIỆT THUẬN

Leave a Comment