ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VI PHẬU THUẬT U TUYẾN YÊN BẰNG ĐƯỜNG TRONG MŨI QUA XOANG BƯỚM

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VI PHẬU THUẬT U TUYẾN YÊN BẰNG ĐƯỜNG TRONG MŨI QUA XOANG BƯỚM

 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VI PHẬU THUẬT U TUYẾN YÊN BẰNG ĐƯỜNG TRONG MŨI QUA XOANG BƯỚM

Lê Đình Huy Khanh*
TÓM TẮT
Nghiên cứu can thiệp tiến cứu 31 bệnh nhân (BN) u tuyến yên (UTY) đã phẫu thuật tại Khoa  Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng nhằm đánh giá kết quả  điều trị  vi phẫu thuật UTY bằng  đường trong mũi qua xoang bướm.
Kết quả:  80,6% u (25 BN) không tiết hormon, u tiết prolactin 9,8% (3 BN), u tiết GH 6,4%  (2 BN), u tiết ACTH 3,2% (1 BN). Biến chứng sau mổ: đái tháo nhạt 6,5% (2 BN), tử vong 6,4% (2 BN), giảm thị  lực 3,2% (1 BN). Tỷ  lệ  hồi phục thị  lực sau mổ  3 tháng 80%. Tỷ  lệ  lấy hết u  không xâm lấn xoang hang 70.9%.
Phẫu thuật UTY bằng đường trong mũi qua xoang bướm là phương pháp ít xâm lấn, an toàn  và hiệu quả.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment