ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI NGƯỢC DÒNG TÁN SỎI THẬN BẰNG ỐNG MỀM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VINH GIAI ĐOẠN 2019 – 2021

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI NGƯỢC DÒNG TÁN SỎI THẬN BẰNG ỐNG MỀM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VINH GIAI ĐOẠN 2019 – 2021

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI NGƯỢC DÒNG TÁN SỎI THẬN BẰNG ỐNG MỀM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VINH GIAI ĐOẠN 2019 – 2021
Phạm Nhất Sinh1*,Trần Đức Trọng1,
Nguyễn Hồng Trường1, Lê Văn Cường1

Mục tiêu: Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi tán sỏi thận ngược dòng bằng ống soi mềm tại Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh giai đoạn 2019-2021.
Phương pháp: Nghiên cứu mô tả loạt bệnh với đối tượng gồm 30 bệnh nhân được chẩn đoán sỏi thận và điều trị bằng phẫu thuật nội soi ngược dòng ống mềm tại khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh từ tháng 6/2019 đến tháng 9/2021.
Kết quả: Trong nghiên cứu không xảy ra tai biến nào trong mổ. Thời gian tán sỏi trung bình 60,32 ± 12,86 phút, thời gian tán ngắn nhất 35 phút, dài nhất 150 phút. Trường hợp nhanh nhất là do trước đó sỏi niệu quản chạy lên thận trong quá trình tán sỏi qua nội soi ngược dòng. Tỷ lệ sạch sỏi sau mổ có 26 bệnh nhân chiếm tỷ lệ 86,7%, không có trường hợp nào phải chuyển mổ mở. Không có ca nào biến chứng nặng sau mổ như thủng niệu quản, bể thận hay đứt niệu quản… Thời gian nằm viện trung bình là 5 ngày, thời gian nằm viện ngắn nhất là 3 ngày, lâu nhất là 9 ngày. Đặt thông JJ niệu quản trước là một yếu tố giúp đặt ống soi dễ dàng.

Sỏi tiết niệu là bệnh lý thường gặp trên thế giới và ở nước ta. Sự ra đời của các phương pháp điều trị sỏi đường tiết niệu hiện đại áp dụng kỹ thuật cao ít sang chấn như tán sỏi ngoài cơ thể (ESWL), tán sỏi nội soi ngược dòng (URS), tán sỏi thận qua da đã đem lại lợi ích to lớn cho bệnh nhân. Nội soi tán sỏi thận qua da có tỷ lệ sạch sỏi cao nhất nhưng cũng gây ra nhiều tai biến, biến chứng. Tán sỏi bằng ống nội soi mềm qua nội soi niệu quản ngược dòng là phương pháp ít xâm lấn đang được nhiều nước phát triển mang lại hiệu quản cao để điều trị các sỏi ở đài thận [1]. Tại Việt Nam, nội soi niệu quản-thận ống mềm đã được thực hiện tại một số trung tâm tiết niệu lớn trong cả nước từ năm 2010 với kết quả ban đầu tương đối khả quan, tuy nhiên do chi phí cao của trang thiết bị cho nên đến nay cũng còn ít cơ sở điều trị triển khai thực hiện kỹ thuật này .

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI NGƯỢC DÒNG TÁN SỎI THẬN BẰNG ỐNG MỀM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ VINH GIAI ĐOẠN 2019 – 2021

Leave a Comment