ĐáNH GIá KếT QUả SớM PHẫU THUậT NộI SOI ĐIềU TRị TRIệT Để UNG THƯ TRựC TRàNG

ĐáNH GIá KếT QUả SớM PHẫU THUậT NộI SOI ĐIềU TRị TRIệT Để UNG THƯ TRựC TRàNG

ĐáNH GIá KếT QUả SớM PHẫU THUậT NộI SOI ĐIềU TRị TRIệT Để UNG THƯ TRựC TRàNG 

Dương Xuân Lộc, Trương Vĩnh Quí, 
Hoàng Trọng Nhật Phương, Lê Lộc, Lê Mạnh Hà, 
Phạm Như Hiệp, Phan Hải Thanh, Hồ Hữu Thiện, Phạm Anh Vũ 
TóM TắT
Mục tiêu: Đánh giá kết quả sớm phương pháp điều trị triệt căn ung thư trực tràng bằngphẫu thuật nội soi.
Phương  pháp:  Nghiên  cứu  hồi  cứu,  mô  tả  cắt ngang  không  đối  chứng  dựa  trên  những  bệnh  nhân được chẩn đoán ung thư trực tràng và có chỉ định cắt trực tràng bằng  phẫu thuậtnội soi. Từ 2005 –3/2011 tại BVTW Huế. 
Kết quả: 80 bệnh nhân độtuổi trung bình 58.7 (28 –82 tuổi),trong đó nam chiếm tỷ lệ 53,7%, nữ 46,3%, tỷ lệ nam/nữ; 1,17. Vị trí của u cách rìa hậu môn trên 6 cm,  chiếm  tỷ  lệ  40%. Kích  thước  trung  bình  của  u 4.18cm (2 –8cm). Xếp giai đoạn khối u theo TNM: giai đoạn  1;  2;  3;  4  là:  10%;  25%;  65%;  0% . Tỷ  lệ  các phương  pháp  phẫu  thuật:  bảo  tồn  được  cơ  thắt  hậu môn  chiếm  65%.  Thời  gian  phẫu  thuật  trung  bình: 185.4 ± 34 phút (130  –320 phút). Các tai biến trong phẫu thuật: 5 trường hợp chảy máu, 2 tổn thương niệu đạo, 2 tràn khí dướida, 1 tổn thương âm đạo: chuyền máu liên quan đến phẫu thuật trung bình: 175ml. Có 5 trường hợp chuyển mổ mở chiếm tỷ lệ 6.25 %. Đau sau mổ  trung  bình:  2.97±1.28  ngày,  thời  gian  nằm  viện: 12.2  ±  4.52 (7-28). Biến chứng  sau mổ: chảy  máu  4 trường hợp, nhiễmtrung tầng sinh môn 4, tắc ruột 4, rối loại tiểu tiện 1. Tỉ lệ tử vong :0%Kết luận: Phẫu thuật cắt trực tràng nội soi có tính khả thi, an toàn, hậu phẫu nhẹ nhàng, bệnh nhân phục hồi sớm, thời gian nằm viện ngắn,nhưng đây chỉ mới kết quả ban đầu nên cần  có thời gian để nghiên cứu đánh giá kết quả lâu dài
 

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment