Đánh giá kết quả sử dụng vạt da cân có cuống trên mắt cá ngoài trong che phủ các khuyết hổng vùng cẳng bàn chân

Đánh giá kết quả sử dụng vạt da cân có cuống trên mắt cá ngoài trong che phủ các khuyết hổng vùng cẳng bàn chân

Tên bài báo:Đánh giá kết quả sử dụng vạt da cân có cuống trên mắt cá ngoài trong che phủ các khuyết hổng vùng cẳng bàn chân

Tác giả:Lê Đình Phong, Nguyễn Dung

Tên tạp chí:Y học thực hành

Năm xuất bản:2002Số:3Tập:417Trang:64-66

Tóm tắt:34 BN bị khuyết hổng phần mềm ở 1/3 dưới cẳng chân và cổ bàn chân được điều trị bằng vạt da-cân trên mắt cá ngoài tại khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình-Bỏng Bệnh viện trung ương Huế trong thời gian từ tháng 2/1996-7/2001. Kết quả: Kích thước đảo da lớn nhất là 12x7cm (84cm2), chiều dài vạt dài nhất 22cm không ảnh hưởng đến khả năng sống của vạt. Nhánh xuyên động mạch mác được tìm thấy trong tất cả các trường hợp. Kết quả đánh giá vạt sớm: tốt chiếm 72,72%, hoại tử một phần chiếm 6,06%, hoại tử toàn bộ chiếm 3,03%. Kết quả xa sau 6 tháng vạt sống tốt chiếm 95,8%, không có viêm dò hoặc sẹo loét.

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment