ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ KẾT QUẢ XA SAU ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRÀNG SIGMA BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ KẾT QUẢ XA SAU ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRÀNG SIGMA BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ KẾT QUẢ XA SAU ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRÀNG SIGMA BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103
Ngô Gia Khánh1, Nguyễn Thanh Long2
Nguyễn Văn Khoa1, Nguyễn Văn Xuyên1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Đánh giá một số kết quả xa sau điều trị ung thư đại tràng (UTĐT) sigma bằng phẫu thuật nội soi (PTNS) triệt căn tại Bệnh viện Quân y 103. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang 58 bệnh nhân (BN) được chẩn đoán UTĐT sigma từ 8/2013 – 4/2018. Kết quả: 100% BN được PTNS cắt đại tràng sigma triệt căn, tỷ lệ vét 12 hạch: 58,62%; tỷ lệ giai đoạn I, II, III lần lượt là 12,07%, 32,76%, 55,17%. Tỷ lệ tử vong: 11,64%, tái phát saumổ: 22,41%. Tỷ lệ sống ở thời điểm 36 tháng: 90,9%; tỷ lệ sống thêm không bệnh: 86,53%. Kếtluận: PTNS đảm bảo hiệu quả điều trị UTĐT sigma. Cần tiếp tục nghiên cứu với số lượng BN lớn hơn và thời gian theo dõi dài hơn

Đại tràng sigma là vị trí hay gặp nhấttrong UTĐT. Ở Việt Nam, tỷ lệ UTĐT sigma từ 28,5 – 46,4% [1, 2]. Phẫu thuật triệt căn đối với UTĐT giữ vai trò quantrọng, giúp tăng thời gian sống sau mổ. Các phẫu thuật viên khi phẫu thuật phải đảm bảo 3 vùng giới hạn triệt căn, bao gồm: giới hạn theo chiều dài đại tràng, giới hạn đến phần mở rộng của mạc treo theo đường hướng tâm về phía gốc của động mạch cấp máu, giới hạn quanh u [3]. PTNS là phương pháp phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, có nhiều ưu điểm. Để làm rõ hiệu quả của PTNS trong điều trị triệt căn UTĐT sigma, chúng tôi thực hiện nghiên cứu này nhằm: Đánh giá một số kết quả xa sau điều trị UTĐT sigma bằng PTNS triệt căn tại Bệnh viện Quân y 103.

ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ KẾT QUẢ XA SAU ĐIỀU TRỊ UNG THƯ ĐẠI TRÀNG SIGMA BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103

Leave a Comment