ĐáNH GIá TìNH HìNH Sử DụNG THUốC ĐIềU TRị ĐộNG KINH TRONG CộNG ĐồNG TạI TỉNH THáI NGUYÊN

ĐáNH GIá TìNH HìNH Sử DụNG THUốC ĐIềU TRị ĐộNG KINH TRONG CộNG ĐồNG TạI TỉNH THáI NGUYÊN

ĐáNH GIá TìNH HìNH Sử DụNG THUốC ĐIềU TRị ĐộNG KINH TRONG CộNG ĐồNG TạI TỉNH THáI NGUYÊN

Đỗ Lê Thùy, Trần Văn Tuấn
Đại học Y dược Thái Nguyên
Hoàng Thị Kim Huyền -Đại học Dược Hà Nội
TóM TắT
Nghiên cứu dịch tễ học mô tả cắt ngang được tiến hành  trên  đối  tượng  là  bệnh  nhân  động  kinh  đang được quản lý điều trị tại các trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhằm khảo sát thực trạng sử dụng thuốc và phân tích một số yếu tố liên quan đếnhiệu quả  điều  trị  động  kinh  trong  cộng  đồng.  Kết  quả nghiên  cứu  trên  194  đối  tượng  mắc  động  kinh  đang được quản lý điều trị tại các trạm y tế 16 xã, phường cho thấy có 80,4% bệnh nhân hiện đang điều trị, tuy nhiên  tỷ  lệ  còn  cơn  vẫn  cao  (62,9%). Đơn  trị là liệu pháp  được  sử  dụng  chủ  yếu  tại  cộng  đồng  và phenobarbital  là  thuốc  dùng  nhiều  nhất  (87,1%). 67,2% người bệnh tuân thủ tốt y lệnh, số không uống thuốc thường xuyên là do thấy giảm hoặc ít cơn, hoặc do  không  thấy  giảm  cơn. Không  có  liên  quan  giữa hiệu quả điều trị động kinh và trình độ văn hoá, phác đồ điều trị. Tuy nhiên có liên quan giữa hiệu quả cắt cơn với thời gian mang bệnh và cách dùng thuốc
TàI LIệU THAM KHảO
1.  Nguyễn  Thị  Chung  (2005),  Nghiên  cứu  dịch  tễ động  kinh  và  thực  trạng  quản  lý  động  kinh  tại  xã  Thái Bảo huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh thuộc khu vực có lưu hành  bệnh  sán  lợn, Luận  văn  thạc  sĩ  y  học,  học viên Quân Y, Hà Nội.
2.  Nguyễn  Văn  Doanh  (2007),  Nghiên  cứu  một  số đặc điểm dịch tễ học và điều trị động kinh ở một cộng đồng dân cư thuộc Huyện Gia Bình Tỉnh Bắc Ninh, Luận án tiến sĩ y học, Học viện Quân Y.
3.  Dương Huy Hoàng (2009), Nghiên cứu một số đặc điểm  dịch  tễ, lâm sàng  động kinh và  tình  hình  quản  lý bệnh nhân động kinh tại tỉnh Thái Bình, Luận án tiến sĩ y học, Học viện Quân y.
4.  Nguyễn  Thúy  Hường  (2001),  Nghiên  cứu  một  số đặc điểm dịch tễ và tình hình điều trị động kinh tại cộng đồng tỉnh Hà Tây, Luận án tiến sĩ y học, Học viện Quân y

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment