Điều trị bệnh trĩ bằng phẫu thuật MILLIGAN – MORGAN

Điều trị bệnh trĩ bằng phẫu thuật MILLIGAN – MORGAN

Tên bài báo:Điều trị bệnh trĩ bằng phẫu thuật MILLIGAN – MORGAN

Tác giả:    Nguyễn Mạnh Nhâm

Tên tạp chí:    Ngoại khoa

Năm xuất bản:    1990    Số:    4    Tập:    18    Trang:    4-8

Tóm tắt:    Trĩ là một trạng thái sinh lý bình thường và có ích. Chỉ đặt vấn đề điều trị với trĩ bênh lý. Điều trị trĩ bệnh lý chủ yếu bằng thủ thuật (80-90%). Chỉ một số nhỏ bệnh nhân (10-20%) do điều trị thủ thuật thất bại hay có những biến chứng mới sử dụng phẫu thuật. Phương pháp MILLIGAN RORGAN tỏ ra có kết quả tốt, cho tỷ lệ khỏi cao (92,5%), với tỷ lệ biến chứng, di chứng chấp nhận được. Về phòng bệnh, tỷ lệ bệnh nhân có tiền sử lỵ khá cao (23%) và nhất là bệnh nhân táo tới 87%. Vấn đề đề phòng bệnh lỵ và chống táo bón có tác dụng phần nào trong việc đề phòng bệnh trĩ.

Điều trị bệnh trĩ bằng phẫu thuật MILLIGAN – MORGAN

Leave a Comment