SIÊU ÂM SẢN PHỤ KHOA CHẨN ĐOÁN 3E

SIÊU ÂM SẢN PHỤ KHOA CHẨN ĐOÁN 3E

SIÊU ÂM SẢN PHỤ KHOA CHẨN ĐOÁN 3E.Các cuốn sách thuộc loạt sách Siêu âm Y khoa chẩn đoán của nhà xuất bản Lippincott William và Wikins đã được cập nhật cùng với sự phát triển của công nghệ, và để đáp ứng nhu cầu của các bác sĩ Nội trú, Sinh viên Y đa khoa, học viên sau đại học và các khoa phòng siêu âm.

Một nội dung chính xác, một cấp độ thích hợp cho một con đường đúng đắn để dạy và học siêu âm.

Siêu âm chẩn đoán – Sản phụ khoa là cuốn giáo trình chuyên sâu và thích hợp nhất để bao quát siêu âm trong lĩnh vực này. Bắt đầu với các chủ đề về giải phẫu học quan trọng, cuốn sách này đặt mục đích cung cấp một sự hiểu biết toàn diện về chủ đề này. Sách cung cấp một tổng quan toàn diện, cập nhật và nhất quán của siêu âm theo cách mà trước đó bạn chưa bao giờ có thể.

SIÊU ÂM SẢN PHỤ KHOA CHẨN ĐOÁN 3E

TÓM TẮT

Diagnostic Medical Sonography: A Guide to Clinical Practice Obstetrics & Gynecology

Susan Raatz Stephenson

List Price: $179.95

Hardcover: 864 pages

Publisher: Lippincott Williams & Wilkins;

Third edition (January 30, 2012)

Language: English

SIÊU ÂM SẢN PHỤ KHOA CHẨN ĐOÁN 3E

Leave a Comment