Franklin Ngoại khoa lâm sàng Căn bản 2e

Franklin Ngoại khoa lâm sàng Căn bản 2e

Franklin Ngoại khoa lâm sàng Căn bản 2e.Cuốn sách này được định hướng chủ yếu đối với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe bên ngoài Hoa Kỳ. Nó là một phiên bản mới của loạt sách Y học cơ bản bỏ túi. Dưới sự chỉ đạo biên tập của nhóm biên soạn cuốn giáo trình Lâm sàng Nội khoa Kumar và Clark, loạt sách này cung cấp cho sinh viên và bác sĩ mới các kiến thức ngắn gọn và thực tế về các chuyên ngành chính của Y khoa.

Bên cạnh việc trình bày các kiến thức cốt lõi, tất cả các cuốn sách trong loạt sách này đều bao gồm các tình huống cấp cứu, quy trình thực tế và tự đánh giá.
Cuốn sách này bao gồm tất cả các khía cạnh của ngoại tổng quát và là công cụ lý tưởng cho việc ôn thi lâm sàng và chuẩn bị kiểm tra lý thuyết. Nó cũng là một cuốn giáo trình mini thuận tiện cho các sinh viên y khoa, bác sĩ gia đình và các bác sĩ ngoại khoa mới, các học viên và thực tập sinh.
Nó cũng bao gồm các vấn đề cơ bản của chăm sóc trước và sau phẫu thuật, các vấn đề ngoại khoa phổ biến, và một hệ thống ôn tập ngoại khoa được sắp xếp theo hệ thống cơ quan trong cơ thể.

TRÍCH DẪN
Essentials of Clinical Surgery, 2e
Ian J. Franklin, Peter M. Dawson, Alex Rodway
Price: $38.94
Paperback: 440 pages
Publisher: Saunders Ltd.; 2 edition (August 23, 2012)
Language: English

Nguồn: https://luanvanyhoc.com

Leave a Comment