GIÁ TRỊ CỦA NỘI SOI PHẾ QUẢN HUỲNH QUANG TRONG PHÁT HIỆN SỚM UNG THƯ PHỔI

GIÁ TRỊ CỦA NỘI SOI PHẾ QUẢN HUỲNH QUANG TRONG PHÁT HIỆN SỚM UNG THƯ PHỔI

 GIÁ TRỊ CỦA NỘI SOI PHẾ QUẢN HUỲNH QUANG TRONG PHÁT HIỆN SỚM UNG THƯ PHỔI

Vũ Khắc Đại*; Nguyễn Lê Nhật Minh*; Chử Quang Huy* 
Dương Danh Bộ*; Nguyễn Chi Lăng*
TÓM TẮT
Nghiên cứu mô tả, tiến cứu 105 bệnh nhân (BN) (104 nam, 1 nữ, tuổi trung bình: 59) được nội soi phế  quản huỳnh quang (NSPQHQ) nhằm đánh giá giá trị  của phương pháp này trong phát hiện sớm ung thư phổi và các tai bi ến. Kết quả  cho thấy: về  giá trị   của NSPQHQ: độ  nhạy 71,79%; độ đặc hiệu: 75,11% so với ánh sáng trắng là 61,54% và 89,39%. Về tai biến của nội soi: không gặp tai biến nặng, một số trường hợp có tai biến nhẹ như: sốt 10 BN (9,5%), chảy máu nhẹ 3 BN (2,9%).
Kết luận: NSPQHQ tốt hơn so với ánh sáng trắng thông thường trong phát hiện các tổn thương tiền ung thư và ung thư phổi

 

Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn, cũng như mở ra con đường nghiên cứu, tiếp cận được luồng thông tin hữu ích và chính xác nhất

Leave a Comment