GIẢI PHẪU ỨNG DỤNG TRONG PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ QUA ĐƯỜNG TIẾP CẬN ÍT XÂM LẤN

GIẢI PHẪU ỨNG DỤNG TRONG PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ QUA ĐƯỜNG TIẾP CẬN ÍT XÂM LẤN

GIẢI PHẪU ỨNG DỤNG TRONG PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ QUA ĐƯỜNG TIẾP CẬN ÍT XÂM LẤN
Phạm Trần Việt Chương1, Bùi Đức An Vinh2, Vũ Tam Thiện1, Ngô Lê Anh Lộc1, Lê Chí Hiếu1, Nguyễn Hoàng Định1,3
TÓM TẮT :
Phẫu thuật điều trị rung nhĩ xâm lấn tối thiểu đã chứng minh được tính an toàn và hiệu quả. Cô lập tĩnh mạch phổi là nền tảng của các chiến lược đốt cắt, do trong đa số trường hợp rung nhĩ được kích hoạt bên trong hoặc gần các tĩnh mạch phổi. Tuy nhiên, các ổ sinh loạn nhịp có thể hình thành bên ngoài các tĩnh mạch phổi. Kiến thức về giải phẫu và hình thái các tĩnh mạch phổi và các ổ sinh loạn nhịp khác là điều cần thiết đối với bác sĩ phẫu thuật. Trong bài tổng quan này, chúng tôi mô tả ngắn gọn cấu trúc giải phẫu cơ bản của những cấu trúc này và thảo luận về mối tương quan cụ thể của chúng dành cho các bác sĩ phẫu thuật quan tâm đến phẫu thuật điều trị rung nhĩ xâm lấn tối thiểu.

Với sự ra đời của các nguồn năng lượng khác nhau(1) và sự phát triển của các dụng cụ phẫu thuật mới, phẫu thuật điều trị rung nhĩ được thực hiện ngày càng nhiều qua đường tiếp cận xâm lấn tối thiểu. Phẫu thuật rung nhĩ xâm lấn tối thiểu khi thực hiện đồng thời với phẫu thuật van hai lá cho phép sơ đồ MAZE được thực hiện đầy đủ ở cả hai tâm nhĩ, đây vẫn là tiêu chuẩn vàng của phẫu thuật điều trị rung nhĩ(2). Bên cạnh thế mạnh của phẫu thuật ít xâm lấn bao gồm ít đau sau phẫu thuật, thời gian phục hồi nhanh, giảm thời gian nằm viện, khi sơ đồ MAZE được thực hiện đồng thời với phẫu thuật van hai lá giúp gia tăng đáng kể tỷ lệ bệnh nhân thoát rung nhĩ mà không làm gia tăng tỷ lệ tử vong.

GIẢI PHẪU ỨNG DỤNG TRONG PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ RUNG NHĨ QUA ĐƯỜNG TIẾP CẬN ÍT XÂM LẤN

Leave a Comment