NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM T-SCORE TRONG TIÊN LƯỢNG XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO LOÉT DẠ DÀY-TÁ TRÀNG

NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM T-SCORE TRONG TIÊN LƯỢNG XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO LOÉT DẠ DÀY-TÁ TRÀNG

NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM T-SCORE TRONG TIÊN LƯỢNG XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO LOÉT DẠ DÀY-TÁ TRÀNG
Phạm Văn Thành1, Đào Đức Tiến2, Dương Quang Huy1
TÓM TẮT
Mục tiêu: Xác định giá trị của thang điểm T-score trong tiên lượng nhu cầu can thiệp y khoa và tái chảy máu ở bệnh nhân (BN) xuất huyết tiêu hóa (XHTH) do loét dạ dày-tá tràng (DD-TT).
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang trên 245 BN XHTH do loét DD-TT tại Khoa Nội Tiêu hóa, Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện TWQĐ 108. Tính điểm Tscore và đối chiếu với tỷ lệ can thiệp cầm máu qua nội soi, truyền máu và tái chảy máu trong 30 ngày theo dõi. Kết quả: Thang điểm T-score có giá trị tiên lượng mức tốt với truyền máu (AUROC 0,86, 95%CI: 0,82 – 0,91), tại điểm cắt 9 có độ nhạy 75,3%, độ đặc hiệu 80,4%, giá trị dự báo dương 71,6%, giá trị dự báo âm 83,2% và tái chảy máu (AUROC 0,84, 95%CI: 0,76 -0,92), tại điểm cắt 9 có độ nhạy 93,3%, độ đặc hiệu 61,7%, giá trị dự báo âm 99,3% trong khi chỉ tiên lượng mức khá với can thiệp cầm máu AUROC 0,73. Kết luận: T-score là thang điểm có giá trị tốt trong tiên lượng XHTH do loét DD-TT.

Xuất huyết tiêu hóa là một trong các cấp cứu y khoa thường gặp nhất trên thế giới với tỷ lệ mắc ước tính hàng năm 40 – 150 trường hợp/100.000 dân, trong đó hay gặp nhất là loét DD-TT với tỷ lệ khoảng 28 – 59% [3, 4]. Mặc dù đã có nhiều tiến bộ trong điều trị như sử dụng thuốc ức chế tiết acide dịch vị liều cao, cầm máu qua nội soi nhưng tỷ lệ tử vong do XHTH cao vẫn chưa giảm trong nhiều thập kỷ qua, dao động ở mức 1,7 – 10,8%, trung bình 8,8%.

NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM T-SCORE TRONG TIÊN LƯỢNG XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO LOÉT DẠ DÀY-TÁ TRÀNG

Leave a Comment