Giáo trình Hồi sức Sơ sinh 7E

Giáo trình Hồi sức Sơ sinh 7E

Giáo trình Hồi sức Sơ sinh 7E.Một tham khảo cập nhật và mạnh mẽ, đáng tin cậy cho các bác sĩ sơ sinh, bác sĩ nhi khoa, phù hợp cho mọi mục đích học tập, giảng dạy và thực hành.
Giáo trình Hồi sức sơ sinh là một cuốn sách được biên soạn dựa trên chương trình đào tạo về cấp cứu và hồi sức nhi khoa và trẻ sơ sinh của Hội Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) và Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA). Nó được xuất bản để trở thành một công cụ giảng dạy với cách tiếp cận dựa tren chứng cớ về hồi sức ở trẻ sơ sinh dành cho nhân viên y tế trong các bệnh viện.
Phiên bản thứ 7 đã được cập nhật để phản ánh những hướng dẫn mới nhất về hồi sức tim phổi và chăm sóc cấp cứu tim mạch cho trẻ sơ sinh.
Phiên bản này đã được bổ sung thêm 2 chương mới về chăm sóc sau hồi sức và các bước chuẩn bị hồi sức.
Hơn 140 hình ảnh màu đã được thêm mới để thay thế cho hầu hết các bản vẽ trong phiên bản thứ 6 giúp làm tăng tính trực quan cho văn bản.
Đây là cuốn sách hết sức cần thiết và đáng tin cậy dành cho các bác sĩ và điều dưỡng chuyên khoa và nội trú nhi và sơ sinh, đặc biệt là các bác sĩ và điều dưỡng làm việc trong môi trường cấp cứu và ICU.

THÔNG TIN
Textbook of Neonatal Resuscitation 7th Edition
by American Academy of Pediatrics, American Heart Association, Gary M Weiner MD, Jeanette Zaichkin RN MN NNP-BC List Price: $69.95
Series: NRP
Paperback: 313 pages
Publisher: American Academy of Pediatrics; 7 edition (May 6, 2016)
Language: English

Giáo trình Hồi sức Sơ sinh 7E

Leave a Comment