Kinh nghiệm chữa bỏng ở Việt Nam

Kinh nghiệm chữa bỏng ở Việt Nam

Tên bài báo:Kinh nghiệm chữa bỏng ở Việt Nam

Tác giả:    Lê Thế Trung

Tên tạp chí:    Ngoại khoa

Năm xuất bản:    1991    Số:    5    Tập:    21    Trang:    2-6

Tóm tắt:    

Bài báo đề cập đến: 1/Một số đặc điểm về tình hình bỏng gặp ở Việt Nam. 2/Kinh nghiệm chẩn đoán tổn thương bỏng: cách tính diện tích bỏng, cách phân loại độ sâu bỏng để chẩn đoán tổn thương bỏng dựa vào khám lâm sàng nhiều lần, tác nhân gây bỏng và hoàn cảnh bị bỏng, cách xử trí kỳ đầu. 3/Cứu chữa kỳ đầu người bị bỏng: loại bỏ tác nhân gây bỏng, tự xử trí bằng ngâm lạnh. 4/Kinh nghiệm chữa tổn thương bỏng: bỏng nặng xử lý vô khuẩn kỳ đầu vết bỏng tại buồng băng vô khuẩn, sau đó rắc bột hoặc bột thuốc được chế từ các cây thuốc. Bỏng sâu cần chú ý đến việc dự phòng và chữa nhiễm khuẩn, tạo điều kiện để mô hạt mọc tốt và ghép da phủ kín vết thương bỏng sớm. 5/Kinh nghiệm chữa bệnh bỏng: phân loại các chỉ tiêu tiên lượng và cách chữa sốc phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam. Lượng dịch truyền chữa sốc phụ thuộc với diện tích bỏng. lứa tuổi và các mức độ nhẹ, vừa, nặng của sốc.

Kinh nghiệm chữa bỏng ở Việt Nam

Leave a Comment