Giáo trình phẫu thuật Khoang miệng và Hàm mặt, 3e 2019

Giáo trình phẫu thuật Khoang miệng và Hàm mặt, 3e 2019

Giáo trình phẫu thuật Khoang miệng và Hàm mặt, 3e 2019.Ấn bản thứ ba của cuốn sách là một bài thuyết trình đầy đủ và toàn diện về phẫu thuật miệng và hàm mặt, đi sâu vào tất cả các khía cạnh của chuyên khoa một cách sâu sắc.
Sách giáo khoa này được viết bằng một ngôn ngữ dễ hiểu và các kỹ thuật và phát triển phẫu thuật mới nhất được phân loại thành các phân đoạn dễ hiểu. Các nội dung được cấu trúc tốt, tổ chức và thiết kế để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chương trình giảng dạy trong phẫu thuật miệng và hàm mặt.

Giáo trình phẫu thuật Khoang miệng và Hàm mặt, 3e 2019

– Bao gồm hơn 2700 bức ảnh độ phân giải cao, CT và CBCT của các ca phẫu thuật làm sáng tỏ các khái niệm phẫu thuật với sự rõ ràng giúp chúng dễ hiểu. Nhiều trong số những hình ảnh này được sử dụng lần đầu tiên và là duy nhất.
– Ngoài ra còn có hơn 500 sơ đồ giải phẫu phục vụ như một hướng dẫn phẫu thuật từng bước.
– Bảng và hộp được sử dụng tự do trong suốt sách giáo khoa phục vụ để làm nổi bật các khái niệm phẫu thuật cốt lõi.
– Chứa 50 chương trong 12 phần trải dài trên toàn bộ lĩnh vực với các phần gây mê, phẫu thuật miệng nhỏ, nhiễm trùng khoang miệng, bệnh lý hàm mặt, dị dạng răng, phẫu thuật khớp thái dương hàm và chấn thương hàm mặt…
– Thảo luận về các khái niệm cơ bản như định nghĩa, lấy lịch sử và lập kế hoạch điều trị.
– Phân tích sinh học, phân tích vi sinh, mô bệnh học và sinh hóa cũng được cung cấp
– Những điểm nổi bật tiên tiến đang được thực hiện trong lĩnh vực này được tổ chức trong một chương nhằm nhấn mạnh các biên giới không ngừng mở rộng của lĩnh vực này.
Mục đích duy nhất khi biên soạn tham khảo này là phục vụ như một nguồn cảm hứng cho toàn bộ thế hệ bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật Răng hàm mặt mới để cung cấp cho sự nghiệp của họ một định hướng lâm sàng và nghiên cứu.

THÔNG TIN Giáo trình phẫu thuật Khoang miệng và Hàm mặt, 3e 2019
Textbook of Oral & Maxillofacial Surgery 3rd Edition
Authors: S. M. Balaji Padma Balaji
eBook ISBN: 9788131249291
Paperback ISBN: 9788131248744
Imprint: Elsevier
Published Date: 10th May 2019
Page Count: 1208

Giáo trình phẫu thuật Khoang miệng và Hàm mặt, 3e 2019

Leave a Comment