Green Giáo trình chấn thương xương khớp ở trẻ em 5e

Green Giáo trình chấn thương xương khớp ở trẻ em 5e

Green Giáo trình chấn thương xương khớp ở trẻ em 5e.Có được kết quả tốt nhất từ ​​các kỹ thuật mới nhất với sự giúp đỡ từ các chuyên gia chấn thương chỉnh hình nhi!
Được coi là tài liệu tham khảo “chuẩn mực” cho các bác sĩ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình và bác sĩ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình nhi, Green chấn thương xương ở trẻ em trình bày hướng dẫn thực tế, tập trung vào việc quản lý chấn thương cơ xương khớp ở trẻ em và thanh thiếu niên. Nó nhấn mạnh các khía cạnh độc đáo của gãy xương ở trẻ em về dịch tễ học, cơ chế, quản lý và những thách thức trong điều trị bệnh nhân chưa trưởng thành về bộ xương. Bảo hiểm tiên tiến bao gồm các chương quan trọng về chấn thương xương liên quan đến lạm dụng trẻ em, gây mê và giảm đau, quản lý trẻ em gãy xương, và các biện pháp, kết quả và phục hồi.

Tự tin tiếp cận mọi hình thức chấn thương cơ xương khớp ở trẻ em với phạm vi bảo hiểm đầy đủ, hoàn toàn hiện tại về giải phẫu và cơ sinh học có liên quan, cơ chế chấn thương, phương pháp chẩn đoán, lựa chọn điều trị và các biến chứng liên quan.
Biết những gì cần tìm và làm thế nào để tiến hành với sự trợ giúp của hơn 800 bản vẽ chất lượng cao, hình ảnh chẩn đoán và hình ảnh lâm sàng đầy màu sắc.
Truy cập toàn văn trực tuyến tại ExpertConsult.
Lượm lặt tất cả các thông tin cần thiết, cập nhật, cần biết về tác động của chấn thương đối với bộ xương chưa trưởng thành và đang phát triển với phạm vi bao phủ toàn diện về tỷ lệ mắc, cơ chế chấn thương, phân loại và các lựa chọn điều trị và biến chứng cho gãy xương trong tất cả các giải phẫu chính vùng.
Hưởng lợi từ sự hướng dẫn thành thạo của các cơ quan toàn cầu đáng tin cậy nhất trong chăm sóc chấn thương cơ xương khớp ở trẻ em.
Sử dụng tốt nhất các kỹ thuật mới nhất bằng cách áp dụng hiệu quả phán đoán lâm sàng tập trung vào vấn đề và các lựa chọn điều trị hiện đại có trong tài liệu tham khảo này.
Có được những hiểu biết mới về việc vượt qua những thách thức độc đáo trong điều trị chấn thương thể thao nhi.
Dựa vào một sự nhấn mạnh độc đáo vào đánh giá kết quả của trẻ em gãy xương để đưa ra quyết định lâm sàng hợp lệ nhất.

Green Giáo trình chấn thương xương khớp ở trẻ em 5e
Green’s Skeletal Trauma in Children 5th Edition
by Gregory A Mencio MD (Author), Marc F. Swiontkowski MD (Author)
Series: SKELETAL TRAUMA IN CHILDREN ( GREEN)
Hardcover: 680 pages
Publisher: Saunders; 5 edition
Language: English
ISBN-10: 0323187730
ISBN-13: 978-0323187732
Product Dimensions: 8.8 x 1.2 x 11 inches
Shipping Weight: 4.8 pounds

Green Giáo trình chấn thương xương khớp ở trẻ em 5e

Leave a Comment